wilki w Tatrach

W ostatnich latach liczba wilków na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego na Słowacji nie osiąga nawet połowy optymalnego stanu. Coraz częściej pojawiają się tylko małe watahy, które w większości nie mają młodych.

Liczba wilków miałaby wynosić zaledwie około 30 osobników. Stale w Tatrach żyje około pięciu wilczych watah, których terytorium sięga polskiej granicy. Normalnie watahę powinno tworzyć 5-7 osobników, w tym młode do pierwszego roku życia.

Wilk jako drapieżnik pełni ważną funkcję w ekosystemie. Dzięki temu, że poluje głównie na jelenie oraz inne dzikie zwierzęta, zapobiega nadmiernemu przyrostowi liczby roślinożerców, a tym samym zmniejsza ryzyko szkód wyrządzanych młodym drzewostanom. Co więcej, inne gatunki zwierząt i ptaków drapieżnych żywią się resztkami pozostawianymi przez wilki.

Wilk podlega ochronie na terenie parku narodowego, jednak co roku od 1 listopada do 15 stycznia na Słowacji trwa odstrzał tych drapieżników. W poprzednich latach legalnie upolowano 31 wilków, czyli tyle, ile obecnie liczy cała tatrzańska populacja. Myśliwi nie mogą polować na obszarach Natura 2000 oraz w 20-kilometrowej strefie ochronnej przy granicy z Polską.

Przedstawiciele TANAP-u starają się, by wprowadzono całkowity zakaz odstrzału wilków na terenie parku narodowego, tak jak w Polsce.