wspinaczka w Tatrach

Tatrzański Park Narodowy wprowadził nowe zarządzenie w sprawie uprawiania taternictwa oraz narciarstwa ekstremalnego na terenie parku.

Dla taterników otwarta została Ściana nad Dziurą. Od teraz udostępnione są dla nich trzy skałki w Tatrach Zachodnich: na zachodniej ścianie bramy skalnej u wylotu Doliny Lejowej, na skale w żlebie Jaroniec i na skale Ściana nad Dziurą, z wyłączeniem fragmentu ściany nad szlakiem turystycznym i wejściem do Jaskini Dziura.

Wspinanie wymaga rejestracji w Elektronicznej Książce Wyjść Taternickich. Całe zarządzenie zamieszczono na stronie TPN.