konie nad Morskim Okiem

TPN opublikował podsumowanie pierwszej tury badań koni pracujących na drodze do Morskiego Oka. Jest to odpowiedź na zarzuty postawione przez Fundację Viva!.

Badania miały miejsce w dniach 8-11 czerwca. W komisji znaleźli się lekarze weterynarii, a także, na prośbę Fundacji Viva!, lekarz weterynarii specjalizujący się w ortopedii – lek. wet. Bożena Latocha, przedstawicielka fundacji i przewodnicząca komisji. Łącznie przebadano 316 koni. 7 z nich skierowano do ponownego badania ortopedycznego, jeden został odsunięty od pracy na czas leczenia. TPN informuje, że nie otrzymał żadnego oficjalnego zawiadomienia o domniemanych nieprawidłowościach.

Druga tura badań odbędzie się 1 sierpnia i wówczas zostanie przebadanych 30 koni.