krokusy w Tatrach

TPN przez ostatnie 15 lat prowadził dość szczegółowe badania, by znaleźć odpowiedź na pytanie, ile krokusów rośnie po polskiej stronie Tatr. Teraz znamy już oszacowaną liczbę roślin, które możemy spotkać w różnych zakątkach gór.

Z badań wynika, iż tatrzańską populację spiskiego krokusa oszacowuje się na liczącą 120-130 milionów osobników tego gatunku. Najczęściej rosną one tam, gdzie ma miejsce wypas owiec - rośliny te wymagają bowiem gleby, która zawiera związki azotu. Gdyby na 30-50 lat zaprzestać wypasu, regularnego nawożenia gleby, a polanę pozostawić własnemu losowi, praktycznie cała populacja krokusów przestałaby istnieć.