Przemysław Guła

Na Facebooku TOPR-u pojawiła się informacja, że Przemysław Guła, lekarz i ratownik, w weekend dołączył do narodowej wyprawy na K2. Jego zadaniem jest medyczne zabezpieczenie końcowej fazy wyprawy.

Przemysław Guła jest lekarzem chirurgiem-traumatologiem i doktorem nauk medycznych. Od wielu lat zajmuje się medycyną ratunkową oraz medycyną katastrof. Od 1999 roku jest czynnie związany z TOPR, w tym jako lekarz zespołu śmigłowca TOPR.

Uczestniczył w wielu ratunkowych misjach zagranicznych związanych z trzęsieniami ziemi, między innymi w Turcji, Indiach, Pakistanie, Haiti, ale także w trakcie działań wojennych w Albanii, Kosowie czy też Afganistanie. Ponadto jest wykładowcą wielu programów szkoleniowych i rozwojowych w tym zakresie, między innymi w Kenii, Gruzji, Serbii oraz na Ukrainie.

Specjalizuje się między innymi w przygotowaniu zabezpieczeń medycznych dla projektów toczących się w terenach trudnodostępnych w różnych warunkach klimatycznych i środowiskowych zarówno w obszarach pustynnych, jak i arktycznych czy też wysokogórskich.

Autor wielu publikacji w zakresie medycyny ratunkowej, zawodowo związany z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz przez wiele lat z Wojskowym Instytutem Medycznym, a uprzednio Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego.

 

Na podstawie: Facebook TOPR