projekt polsko-słowacki Tatry

Jak informuje słowacki portal sme.sk, Kraj preszowski uzyskał 19 milionów euro ze środków unijnych w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój i ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego w Polsce i na Słowacji. 

Największa część funduszy, 4 mln euro, zostanie przeznaczona na budowę trzeciego etapu ścieżki historyczno-kulturowo-przyrodniczej wokół Tatr. Etap ten koncentruje się głównie na rozbudowie infrastruktury rowerowej – powstanie ponad 25 km nowych ścieżek oraz specjalne miejsca do odpoczynku na trasie szlaku. Wśród nich znajdą się oaza wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie, strefa relaksu w Nowym Targu i interaktywna ekspozycja przyrodnicza w Łapszach Niżnych. Nowe odcinki będa prowadzić do miejsc o walorach kulturowych i przyrodniczych. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020.

Unijne środki pokryją także koszty modernizacji oraz łączenia szlaków turystycznych po obu stronach granic. Od transgranicznego szlaku będą odchodzić ścieżki prowadzące do pobliskich atrakcji kulturalnych i przyrodniczych.

Ponadto pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na ochronę i przywracanie różnorodności biologicznej górskich ekosystemów, budowę Muzeum Tatrenictwa i Narciarstwa w Zakopanem oraz Muzeum Turystyki w Popradzie.