wspinaczka granią Kościelców

Grań Kościelców, zwana też Granią Praojców, często jest wybierana przez początkujących taterników - graniówki są bowiem prostsze technicznie, a przy tym zapewniają piękne widoki.

Grań Kościelców (WHP 106) to ciekawa grań kursowa na Hali Gąsienicowej, w większości lita. Trudność drogi została oceniona na II w skali taternickiej, jej przejście zajmuje średnio około 3-4 godzin. Pierwszego przejścia z Kościelca na Mylną Przełęcz dokonali w 1905 roku Zygmunt Klemensiewicz i Roman Kordys, rok później przeszli także w odwrotnym kierunku. Pierwsze przejście zimowe miało natomiast miejsce w roku 1911, a dokonali go Stefan Jaworski, Józef Lesiecki, Leon Loria, Jan Małachowski i Stanisław Zdyb.

W grani wyróżnia się kolejno następujące obiekty (od południa na północ): Zawratowa Turnia (2247 m), Mylna Przełęcz (2096 m), Mylna Turnia, przełęcz Pośrednie Mylne Wrótka, Mylna Kopa (2159 m), przełęcz Wyżnie Mylne Wrótka, Zadni Kościelec (2162 m), Kościelcowa Przełęcz (2110 m), Kościelec (2155 m), Czuba nad Karbem (1856 m), przełęcz Karb (1853 m), grań Małego Kościelca.

Trasa wspinaczkowa rozpoczyna się od Mylnej Przełęczy i podejścia na Uszatą Turnię, zwaną Szafą. Po jej przejściu trudności wyceniane są od 0+ do II. Droga wiedzie głównie granią do szczytu Zadniego Kościelca, z wierzchołka prowadzi w dół granią, której trudnością jest kilkunastometrowa ścianka - można zejść nią prosto w dół lub obejść ją z lewej strony, by następnie dotrzeć na Kościelcową Przełęcz. Stąd należy wspiąć się stromą granią na szczyt Kościelca - końcówka grani wyceniana jest na I.

Do przejścia grani potrzebny jest standardowy zestaw, przydadzą się kości i pętle.