Droga Martina

Na najwyższy tatrzański szczyt, Gerlach, nie prowadzi żaden znakowany szlak, można się tam jednak dostać z uprawnionym przewodnikiem. Jedną z najczęściej wybieranych opcji wejścia na wierzchołek jest Droga Martina, wyceniona na II w skali taternickiej. Zobaczcie, jak wygląda wejście tą drogą!

Źródło: Kajetan Burzej