Orla Perć

Słynna Orla Perć to jeden z najtrudniejszych szlaków w polskiej części Tatr. Oto kilka ciekawostek na jej temat!

1. Orla Perć w taternickiej skali  trudności określana jest jako droga łatwa.

2. Początkowo część Orlej Perci stanowił wariantowy szlak na wielką Buczynową Turnię, która wyceniana jest na I w skali taternickiej (pozostała część Orlej Perci to 0+).

3. Orla Perć ma długość 4,3 km.

4. Ruch jednokierunkowy na odcinku Orlej Perci pomiędzy Zawratem a Kozim Wierchem został wprowadzony z powodu dużej liczby wypadków w czasie mijania.

5. Przejście słynnej drabinki nad Kozią Przełęczą możliwe jest tylko w dół.

6. W 1948 r. zdecydowano o zamknięciu Orlej Perci na odcinku Granaty – Krzyżne z powodu zbyt dużych kosztów utrzymania sztucznych ubezpieczeń.