Krzesanica

Krzesanica

Napisane przez: Klaudia Król

Foto: Aneta Lewek


Krzesanica to szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich, wznoszący się na wysokość 2122 m. Jest najwyższym szczytem w masywie Czerwonych Wierchów i najwyższym w Polsce szczytem wapiennym.

Krzesanica góruje ponad dolinami Miętusią i Cichą. Po stronie wschodniej od Małołączniaka oddziela ją Litworowa Przełęcz, zaś po stronie zachodniej oddzielona jest Mułową Przełęczą od Ciemniaka. Na północną stronę opada ścianą o wysokości około 200 m, zaś na południe – łagodnym, trawiastym zboczem. Przez szczyt, będący niemal poziomą, kamienistą platformą o długości około 100 m, biegnie granica polsko-słowacka. W zboczach leżących po stronie słowackiej odkryto około 50 jaskiń, z których najdłuższe mają 166 m. Znajduje się tu najwyżej położona jaskinia Tatr Zachodnich: Szczelina w Krzesanicy II z otworem wejściowym na wysokości 2110 m.

Nazwa szczytu pochodzi od północnej ściany, zwanej krzesaną. Jak pisał w 1891 roku Walery Eljasz-Radzikowski: „Krzesanica ze ścianą od północy gdyby skrzesaną i stąd tak nazwana”. W rejonie Krzesanicy występuje bogata flora: rosną tu między innymi takie rośliny, jak lepnica bezłodygowa, dzwonek alpejski, kuklik górski, tojad mocny, sasanka alpejska, jaskier alpejski, mak tatrzański oraz 7 gatunków skalnic.

 

Szlaki z Krzesanicy
Szlak czerwony na Ciemniak (10 min)
Szlak czerwony na Małołączniak (20 min)