Pośredni Wierch Goryczkowy

Pośredni Wierch Goryczkowy wznosi się na wysokość 1874 m. Jest usytuowany w grani głównej Tatr Zachodnich pomiędzy Kasprowym Wierchem a Goryczkową Czubą.

Szczyt oddzielony jest od Kasprowego Wierchu Goryczkową Przełęczą na Zakosy (1816 m), a od Goryczkowej Czuby Goryczkową Przełęczą Świńską (1801 m). Jego południowe stoki opadają do słowackiej Doliny Cichej, często wąskim żlebem Wrota schodzą do niej lawiny. 

Pośredni Wierch Goryczkowy od północy porośnięty jest kosodrzewiną, południowe stoki są zaś częściowo trawiaste, częściowo piarżysto-kamienne. Dawniej po polskiej stronie znajdowały się tereny pastwiskowe.

 

Szlaki z Pośredniego Wierchu Goryczkowego

Szlak czerwony na Kasprowy Wierch (20 min)

Szlak czerwony na Goryczkową Czubę (30 min)