Tatry słowackie

Mała Wysoka

Mała Wysoka znajduje się w Tatrach Wysokich, po słowacku jej nazwa brzmi Východná Vysoká. Wierzchołek góry położony jest na wysokości 2429 m.

czytaj więcej


Wysoka

Wysoka (Vysoká) jest uważana za najpiękniejszy tatrzański szczyt. Znajduje się w Tatrach Wysokich, a jej wierzchołek wznosi się ponad dolinami Ciężką, Smoczą i Rumanową...

czytaj więcej


Gerlach

Gerlach, Gierlach, Gerlachovský štít to najwyższy szczyt Tatr oraz całych Karpat, należący do Korony Europy. Położony jest w Tatrach Wysokich na wysokości...

czytaj więcej


Łomnica

Łomnica, czyli Lomnický štít, to po Gerlachu drugi co do wysokości szczyt Tatr, który do około 1860 roku był uważany nawet za najwyższy wśród tatrzańskich...

czytaj więcej


Smokowieckie Siodełko

Smokowieckie Siodełko w Tatrach Wysokich, czyli Hrebienok, wznosi się na wysokość 1285 m i bywa przez Polaków nazywane „smokowiecką Gubałówką”. Rozciąga...

czytaj więcej


Kończysta

Kończysta, po słowacku Končistá, to szczyt położony w Tatrach Wysokich na wysokości 2538 m.

czytaj więcej


Lodowy Szczyt

Lodowy Szczyt (Ľadový štít) jest trzecim co do wysokości tatrzańskim szczytem. Znajduje się na wysokości 2627 m w słowackich Tatrach Wysokich,

czytaj więcej


Krywań

Krywań (Kriváň) to narodowa góra Słowaków, położona na wysokości 2494 m w południowo-zachodniej części Tatr Wysokich.

czytaj więcej


Baraniec

Baraniec (Baranec) to trzeci co do wysokości szczyt Tatr Zachodnich położony na wysokości 2185 m. 

czytaj więcej


Bystra

Bystra (Bystrá) to najwyższy szczyt Tatr Zachodnich, który wznosi się na wysokość 2248 m.

czytaj więcej


Osobita

Osobita (Osobitá) to niezbyt wysoki szczyt Tatr Zachodnich, któy znajduje się w północno-zachodniej grani Grzesia i jest najwyższym szczytem w tej grani....

czytaj więcej


Trzy Kopy

Trzy Kopy (Tri kopy) to postrzępiona grań z kilkoma wierzchołkami, będąca fragmentem grani głównej Tatr Zachodnich. Wierzchołek znajduje się na wysokości 2136 m.

czytaj więcej


Siwy Wierch

Siwy Wierch, dla Słowaków Sivý vrch, tworzy zachodnie zakończenie pasma głównej grani Tatr Zachodnich. Wierzchołek położony jest na wysokości 1805...

czytaj więcej


Rohacz Płaczliwy

Rohacz Płaczliwy (dla Słowaków Plačlivý Roháč) wznosi się w Tatrach Zachodnich na wysokość 2125 m ponad trzema dolinami: Smutną, Jamnicką i Żarską.

czytaj więcej


Rohacz Ostry

Rohacz Ostry to szczyt znajdujący się na głównej grani Tatr Zachodnich. Ostrý Roháč, jak nazywają go Słowacy, znajduje się na wysokości 2088 m.

czytaj więcej


Murań

Murań (Muráň) to szczyt znajdujący się w grani głównej Tatr Bielskich, położony na wysokości 1890 m. Jest pierwszym od zachodu wybitnym wierzchołkiem w Tatrach Bielskich.

czytaj więcej


Hawrań

Hawrań (Havran) to najwyższy szczyt Tatr Bielskich, położony na głównej grani Tatr. Jest także najwyższym wapiennym szczytem w całych Tatrach − jego wierzchołek znajduje...

czytaj więcej


Płaczliwa Skała

Płaczliwa Skała, po słowacku Plačlivá skála, to drugi co do wysokości szczyt Tatr Bielskich, znajdujący się na głównej grani Tatr na wysokości 2142 m. Jej...

czytaj więcej


Czerwona Ławka

Czerwona Ławka, zwana po słowacku Priečne sedlo, jest położona na wysokości 2352 m w Tatrach Wysokich.

czytaj więcej


Bystra Ławka

Bystra Ławka jest przełęczą położoną na wysokości 2300 m w Tatrach Wysokich. Jej słowacka nazwa to Bystrá lávka.

czytaj więcej


Polski Grzebień

Polski Grzebień to przełęcz w Tatrach Wysokich umiejscowiona na wysokości 2200 m n.pm. Jej słowacka nazwa brzmi bardzo podobnie - Poľský hrebeň. 

czytaj więcej


Lodowa Przełęcz

Lodowa Przełęcz, po słowacku zwana Sedielko, znajduje się w Tatrach Wysokich na wysokości 2376 m n.p.m. 

czytaj więcej


Rohatka

Rohatka, po słowacku Prielom, to przełęcz położona Tatrach Wysokich na wysokości 2288 m n.p.m. 

czytaj więcej


Umarła Przełęcz

Umarła Przełęcz (Umrle sedlo) położona jest w Tatrach Zachodnich na wysokości 981 m.

czytaj więcej


Smutna Przełęcz

Smutna Przełęcz, po słowacku Smutné sedlo, położona jest na wysokości 1965 m w Tatrach Zachodnich.

czytaj więcej


Żarska Przełęcz

Żarska Przełęcz położona jest na wysokości 1917 m w Tatrach Zachodnich. Jej słowacka nazwa brzmi Žiarske sedlo.

czytaj więcej


Przełęcz pod Kopą

Przełęcz pod Kopą wznosi się na wysokość 1750 m n.p.m. i położona jest na granicy Tatr Wysokich i Bielskich. Nazwa słowacka przełęczy to Kopské sedlo.

czytaj więcej


Zdziar Średnica

Przełęcz Zdziar Średnica, po słowacku Ždiar Strednica, położona jest w paśmie Magury Spiskiej na wysokości 1023 m n.p.m.

czytaj więcej


Dolina Cicha

Dolina Cicha (Tichá dolina), znajdująca się w Tatrach Wysokich, biegnie od Podbańskiej pod Gładką Przełęcz.

czytaj więcej


Dolina Koprowa

Dolina Koprowa (Kôprová dolina) znajduje się w Tatrach Wysokich. Jej nazwa pochodzi od marchwicy, przez Słowaków nazywanej kôprovníček bezobalný.

czytaj więcej


Dolina Furkotna

Dolina Furkotna (Furkotská dolina) położona jest w Tatrach Wysokich. Dolina znajduje się w pobliżu Szczyrbskiego Jeziora, skąd wiedzie do niej żółty szlak. Ma...

czytaj więcej


Dolina Wąska

Dolina Wąska położona jest w Tatrach Zachodnich. Słowacy nazywają ją „Úzka dolina".

czytaj więcej


Dolina Bystra

Dolina Bystra (Bystrá dolina) położona jest u stóp szczytu Bystra w Tatrach Zachodnich. Sąsiaduje z dolinami Kamienistą i Raczkową. 

czytaj więcej


Dolina Łatana

Dolina Łatana znjaduje się w Tatrach Zachodnich, sąsiaduje z Doliną Chochołowską. Jej nazwa po słowacku brzmi Látaná dolina.

czytaj więcej


Dolina Mąkowa

Dolina Mąkowa położona jest w Tatrach Bielskich na wysokości 935 m n.p.m. Po słowacku jej nazwa brzmi "Monkova dolina".

czytaj więcej


Jamski Staw

Jamski Staw położony jest w Tatrach Wysokich na wysokości 1447 m. Słowacy nazywają go Jamské pleso.

czytaj więcej


Batyżowiecki Staw

Batyżowiecki Staw, po słowacku Batizovské pleso, to jezioro polodowcowe w Tatrach Wysokich położone na wysokości 1884 m.

czytaj więcej


Niżni Ciemnosmreczyński Staw

Niżni Ciemnosmreczyński Staw położony jest na wysokości 1677 m w Tatrach Wysokich, Jego słowacka nazwa to Nižné Temnosmrečinské pleso.

czytaj więcej


Rohackie Stawy

Rohackie Stawy (Roháčske plesá) położone są w Tatrach Zachodnich, w górnej części Doliny Rohackiej.

czytaj więcej


Wielki Biały Staw

Wielki Biały Staw − Veľké Biele pleso − położony jest w Tatrach Bielskich na wysokości 1615 m. 

czytaj więcej


Łysa Polana

Łysa Polana to duża polana położona w Dolinie Białki w Tatrach Wysokich na wysokości 971 m n.p.m. Jej słowacka nazwa to Lysá poľana.

czytaj więcej


Liptowski Koszar

Liptowski Koszar (Liptovský košiar) to dawna polana w Dolnie Cichej położona na wysokości 1250-1265 m w Tatrach Wysokich.

czytaj więcej


Niżnia Łąka

Niżnia Łąka, po słowacku Nižná lúka, to polana w Tatrach Zachodnich położona na wysokości 980-1010 m.

czytaj więcej


Adamcula

Adamcula (po słowacku także Adamcula) to polana położona w Tatrach Zachodnich na wysokości 1085 m.

czytaj więcej


Folwarska Polana

Folwarska Polana, po słowacku Folvarská poľana, znjaduje się w Tatrach Bielskich na wysokości 1252 m.

czytaj więcej


Jaskinia Bielska

Największa z udostępnianych tatrzańskich jaskiń znajduje się w Tatrach Bielskich,a  jej naturalny wlot znajduje się na wysokości 927 m. Jej słowacka nazwa to Belianska jaskyňa.

czytaj więcej


Trzy Studniczki

Trzy Studniczki to miejsce w Tatrach Wysokich, które przez Słowaków nazywane jest Tri studničky. Położone jest pomiędzy miejscowością Szczyrbskie Jezioro a osadą...

czytaj więcej


Stacja Popradské pleso

Stacja Popradské pleso (Stanica Popradské pleso) to jeden z przystanków kolejki elektrycznej w Tatrach Wysokich. Znajduje się na wysokości 1245 m.

czytaj więcej


Podbańska Biały Wag

Podbańska Biały Wag (Podbanské Biely Váh) znajduje się w Tatrach Wysokich na wysokości 1220 m. 

czytaj więcej


Rozdroże pod Babkami

Rozdroże pod Babkami (Rázcestie pod Babkou) to rozstaj szlaków w Tatrach Zachodnich na wysokości 1240 m. 

czytaj więcej


Rozdroże pod Bulą

Rozdroże pod Bulą, dla Słowaków Rázcestie pod Homôlkou, znajduje się w Tatrach Zachodnich na wysokości 1686 m.

czytaj więcej


Rozdroże pod Łyścem

Rozdroże pod Łyścem (Rázcestie pod Lyscom) położone jest w Tatrach Zachodnich na wysokości 1010 m. 

czytaj więcej


Zimna Studnia

Zimna studnia, po słowacku Šalviový prameň, to źródło pitnej wody położone na wysokości 1200 m w Tatrach Bielskich.

czytaj więcej


Biała Woda

Parking Biała Woda (Biela voda) położony jest na wysokości 910 m w Tatrach Bielskich.

czytaj więcej


Zbójnicki Chodnik

Zbójnicki Chodnik, po słowacku Zbojnícky chodník, prowadzi od Tatrzańskiej Kotliny (760 m n.p.m.) do Kieżmarskich Żłobów (902 m n.p.m.).

czytaj więcej


Przedni Salatyn

Przedni Salatyn, zwany też Skrajnym Salatynem (po słowacku Predný Salatín), to północno-wschodni grzbiet Brestowej w Tatrach Zachodnich. Wznosi się na wysokość...

czytaj więcej


Tatrzańska Kotlina Čarda

Tatrzańska Kotlina Čarda (słowacka nazwa: Tatranská Kotlina Čarda) to miejscowość położona na wysokości 760 m w Tatrach Bielskich. 

czytaj więcej


Łomnicka Przełęcz

Lomnické sedlo, czyli Łomnicka Przełęcz, położone jest w Tatrach Wysokich na wysokości 2189 m.

czytaj więcej


Rozdroże pod Sławkowskim Szczytem

Rozdroże pod Sławkowskim Szczytem, czyli Rázcestie pod Slavskovským štítom, położone jest w Tatrach Wysokich i znajduje się na wysokości 1357 m.

czytaj więcej


Symboliczny Cmentarz nad Popradzkim Stawem

Symboliczny Cmentarz nad Popradzkim Stawem (Symbolický cintorín pri Popradskom plese) znajduje się w Tatrach Wysokich na południowy wschód od Popradzkiego Stawu...

czytaj więcej


Koprowa Przełęcz

Koprowa Przełęcz, czyli Kôprovské sedlo, położona jest w Tatrach Wysokich na wysokości 2120 m. Łączy Koprowy Wierch z Hlińską Turnią.

czytaj więcej


Rozdroże pod Gronikiem

Rozdroże pod Gronikiem, czyli Rázcestie pod Grúnikom, położone jest na wysokości 1104 m w Tatrach Wysokich. Krzyżują się tu szlak niebieski i zielony.

czytaj więcej


Zawory

Zawory (Závory) to przełęcz w Tatrach Wysokich położona na wysokości 1876 m.

czytaj więcej


Gładka Przełęcz

Gładka Przełęcz, którą Słowacy nazywają Hladké sedlo, położona jest w Tatrach Wysokich na wysokości 1994 m.

czytaj więcej


Dolina Juraniowa

Dolina Juraniowa, dla Słowaków Juráňova dolina, leży w Tatrach Zachodnich i jest największym odgałęzieniem Doliny Cichej Orawskiej.

czytaj więcej


Dolina Gaborowa

Dolina Gaborowa (Gáborova dolina) położona jest w Tatrach Zachodnich pomiędzy Starorobociańskim Wierchem a Bystrą.

czytaj więcej


Dolina Raczkowa

Dolina Raczkowa (Račková dolina) w Tatrach Zachodnich wraz z Doliną Jamnicką tworzy bliźniaczą parę. Doliny rozdzielone są Otargańcami.

czytaj więcej


Dolina Jamnicka

Dolina Jamnicka (Jamnícka dolina) w Tatrach Zachodnich wraz z Doliną Raczkową tworzy bliźniaczą parę. Doliny rozdzielone są Otargańcami.

czytaj więcej


Jamnicka Przełęcz

Jamnicka Przełęcz, po słowacku zwana Jamnícke sedlo, położona jest w Tatrach Zachodnich na wysokości 1909 m.

czytaj więcej


Dolina Tarnowiecka

Dolina Tarnowiecka znajduje się w Tatrach Zachodnich. Jej słowacka nazwa to Trnovská dolina.

czytaj więcej


Banikowska Przełęcz

Banikowska Przełęcz leży w Tatrach Zachodnich na wysokości 2062 m. Jej słowacka nazwa to Baníkovské sedlo.

czytaj więcej


Palenica Jałowiecka

Palenica Jałowiecka, przez Słowaków zwana po prostu „Pálenica", położona jest w Tatrach Zachodnich na wysokości 1570 i 1574 m (ma dwa obniżenia).

czytaj więcej


Przedwrocie

Przedwrocie to przełęcz, która znajduje się w Tatrach Zachodnich na wysokości 1590 m. Po słowacku jej nazwa brzmi „Predúvratie".

czytaj więcej


Wyżnia Huciańska Przełęcz

Wyżnia Huciańska Przełęcz znajduje się w Tatrach Zachodnich i jest położona na wysokości 950 m. Po słowacku jej nazwa brzmi „Vyšné Hutianske sedlo".

czytaj więcej


Zabratowa Przełęcz

Zabratowa Przełęcz, dla Słowaków Sedlo Zábrať, położona jest na wysokości 1656 m w Tatrach Zachodnich.

czytaj więcej


Dolina Bobrowiecka

Dolina Bobrowiecka (Bobrovecká dolina) leży w Tatrach Zachodnich na Orawie. Dla odróżnienia od Doliny Bobrowieckiej na Liptowie bywa nazywana Doliną Bobrowiecką Orawską. 

czytaj więcej


Jagnięcy Szczyt

Jagnięcy Szczyt, czyli Jahňací štít, znajduje się w Tatrach Wysokich pomiędzy Czerwoną Turnią a Szalonym Wierchem. Jego wierzchołek sięga 2230 m.

czytaj więcej


Wielka Łomnicka Baszta

Wielka Łomnicka Baszta przez Słowaków nazywana jest „Veľká Lomnická veža". Znajduje się w Tatrach Wysokich na Łomnieckiej Grani i stanowi jej najwyższy...

czytaj więcej


Sławkowski Szczyt

Sławkowski Szczyt (Slavkovský štít) znajduje się pomiędzy dolinami Staroleśną i Sławkowską oraz Sienną Kotliną, na północny zachód od Starego...

czytaj więcej


Koprowy Wierch

Koprowy Wierch (dla naszych południowych sąsiadów Kôprovský štít) leży na wysokości 2363 m w Tatrach Wysokich. Wznosi się ponad dolinami Hlińską,...

czytaj więcej


Skrajne Solisko

Skrajne Solisko, po słowacku Predné Solisko, leży w Tatrach Wysokich na północny zachód od Szczyrbskiego Jeziora. Wierzchołek znajduje się na wysokości 2117...

czytaj więcej


Raczkowa Czuba

Raczkowa Czuba wznosi się na wysokość 2194 m. Jest drugim najwyższym szczytem w Tatrach Zachodnich. Słowacka nazwa Raczkowej Czuby to Jakubina, polska nazwa pochodzi od Doliny...

czytaj więcej


Banówka

Banówka, dla Słowaków Baníkov, tworzy długą, prawie poziomą grań, z której słabo wyodrębnia się wierzchołek. Znajduje się on na wysokości 2178...

czytaj więcej


Salatyński Wierch

Salatyński Wierch (Salatín) znajduje się w grani głównej Tatr Zachodnich pomiędzy Małym Salatynem a Brestową. Wierzchołek położony jest na wysokości 2048 m.

czytaj więcej


Brestowa

Brestowa (Brestová) znajduje się w grani głównej Tatr Zachodnich pomiędzy Salatyńskim Wierchem a Zuberskim Wierchem na wysokości 1934 m.

czytaj więcej


Kieżmarski Szczyt

Kieżmarski Szczyt, czyli Kežmarský štít, to potężny i słynny masyw w grupie Łomnicy w Tatrach Wysokich. Jego wierzchołek znajduje się na wysokości 2558...

czytaj więcej


Durny Szczyt

Durny Szczyt, po słowacku zwany Pyšný štít, znajduje się w grani Łomnicy w słowackich Tatrach Wysokich. Jego wierzchołek znajduje się na wysokości 2621...

czytaj więcej


Jaworowy Szczyt

Jaworowy Szczyt (Javorový štít) położony jest na wysokości 2417 m w Tatrach Wysokich. 

czytaj więcej


Świstowy Szczyt

Świstowy Szczyt, po słowacku Svišťový štít, leży w Tatrach Wysokich. Położony jest na wysokości 2383 m.

czytaj więcej


Staroleśny Szczyt

Staroleśny Szczyt, przez Słowaków nazywany Bradavica, to strzelisty czterowierzchołkowy szczyt w Tatrach Wysokich. Położony jest na wysokości 2476 m w grani rozdzielającej...

czytaj więcej


Ganek

Ganek (Gánok)  to trójwierzchołkowy szczyt w Tatrach Wysokich, który do schyłku XIX wieku uważany był za niedostępny. Jego najwyższy wierzchołek znajduje...

czytaj więcej


Szatan

Szatan (Satan) to najwyższy szczyt w Grani Baszt rozdzielającej doliny Młynicką i Mięguszowiecką w Tatrach Wysokich. Wznosi się na wysokość 2421 m.

czytaj więcej


Hruby Wierch

Hruby Wierch (Hrubý vrch) wznosi się w Tatrach Wysokich na wysokość 2428 m.

czytaj więcej


Wielka Kopa Koprowa

Wielka Kopa Koprowa (Veľká kopa) to szczyt położony w Tatrach Wysokich (słowaccy topografowie zaliczają ją do Tatr Zachodnich) na wysokości 2052 m.

czytaj więcej


Stacja „Start"

Stacja „Start" (Stanica Štart) to pośrednia, dolna stacja kolei linowej z Tatrzańskiej Łomnicy na szczyt Łomnicy w Tatrach Wysokich, położona na wysokości 1173...

czytaj więcej


Rainerowa Chata

Rainerowa Chata (Rainerova chata) znajduje się na Staroleśnej Polanie w Dolinie Zimnej Wody u zbiegu Doliny Staroleśnej i Doliny Małej Zimnej Wody. Położona jest na wysokości 1301...

czytaj więcej


Szpital partyzancki pod Salatynem

Szpital partyzancki pod Salatynem (Partizánska nemocnica pod Salatínom) znajduje się w Tatrach Zachodnich na wysokości 1320 m. W czasie II wojny światowej był schronieniem...

czytaj więcej


Górna stacja kolei krzesełkowej w Dolinie Salatyńskiej

Dolina Salatyńska (Salatínska dolina) rozciąga się w Tatrach Zachodnich pomiędzy Salatyńskim Wierchem a Brestową i jest bocznym odgałęzieniem Doliny Rohackiej. Górna stacja...

czytaj więcej