Wycieczka na Siwy Wierch

Czas przejścia: 5h 50 min

 

Poziom trudności: łatwa

 

Siwy Wierch zbudowany jest głównie ze skał osadowych: wapieni i dolomitów. Znajduje się tu 30 jaskiń i bogata roślinność. Na Siwy Wierch można się dostać szlakiem czerwonym z Wyżniej Huciańskiej Przełęczy lub zielonym z rozdroża pod Tokarnią przez Babki.

BOBROWIECKI WAPIENNIK

Wysokość: 748 m n.p.m.

Bobrowiecki Wapiennik znajduje się tuż za wsią Jałowiec, u wylotu Doliny Jałowieckiej na obrzeżu słowackich Tatrach Zachodnich. Prowadzi tędy droga szutrowa z Jałowca i do pensjonatu Ďumbíer, choć na tej drugiej obowiązuje zakaz wjazdu samochodem (można dotrzeć rowerem). Bobrowiecki Wapiennik jest jednocześnie ostatnim przystankiem autobusowym. Co istotne, za parking nie trzeba uiszczać opłaty. Przez Bobrowiecki Wapiennik biegnie żółty szlak w stronę Palenicy Jałowieckiej i rozpoczyna się niebieski szlak prowadzący aż na Przełęcz Przedwrocie.

Dalsza podróż --> Babki (2h 15 min)

Rozpoczynamy wędrówkę żółtym szlakiem w kierunku Tokariny (1 km). Tam wchodzimy na zielony szlak i kierujemy się szeroką drogą szutrową na zalesione zbocze Babek. Dalej, ukosem z lewej odbija niebieski szlak - my dalej pozostajemy na zielonym. Do rozstaju szlaków dochodzimy po nieco ponad godzinie od rozpoczęcia wycieczki. Po kolejnych 15 minutach mijamy poidła dla bydła i owiec, wychodząc coraz wyżej, a ze szlaku roztaczają się szersze widoki.Trawersując Żleb pod Szczawnem, zmierzamy w kierunku szczytu i stajemy na nim po nieco ponad 2 godzinach od początku wycieczki.

 

BABKI 

Wysokość: 1566 m n.p.m.

Z wierzchołka roztacza się widok na Suchą Dolinę Sielnicką, Ostrą i Wielką Kopę. Masyw jest rozległy i leży w południowej grani Siwego Wierchu. 

Dalsza podróż --> Ostra 

Ze szczytu schodzimy ścieżką pośród skałek i traw na szeroką przełęcz Przedwroci i stajemy na niej po ok. 45 minutach. Z przełęczy idziemy w górę trawiastym żlebem, później - pośród kosodrzewiny. 

 

OSTRA

Wysokość: 1765 m n.p.m.

Ma kształt w kształcie stożka lub piramidy. Przywodzi na myśl pienińskie szczyty. Z wierzchołka roztacza się widok na masyw Salatyńskiego Wierchu. 

Dalsza podróż --> Siwy Wierch (1h z Przedwrocia)

Idziemy dalej zielonym szlakiem w stronę Siwego Wierchu. Wkrótce docieramy na grzbiet pokrytykosówką.Odbijamy delikatnie w lewo w stronę skalistego żebra, który później wyprowadza na łatwy teren pod szczytem. Podejście nie jest długie i prowadzi mocno pod górę. 

 

SIWY WIERCH

Wysokość: 1805 m n.p.m.

Siwy Wierch, dla Słowaków Sivý vrch, tworzy zachodnie zakończenie pasma głównej grani Tatr Zachodnich. Wierzchołek położony jest na wysokości 1805 m.

Położony jest pomiędzy Siwą Kopą a Zuberskim Wierchem i wznosi się ponad dolinami Suchą Sielnicką, Bobrowiecką Liptowską, Siwą i Suchą. Masyw zbudowany jest z wapieni i dolomitów, które tworzą tzw. miasto skalne. Znajduje się tu około 30 jaskiń, a na wapiennych skałach występuje bardzo bogata roślinność. W 1974 roku utworzono tu rezerwat przyrody o powierzchni 112 ha. Tylko tutaj występuje bardzo rzadko spotykana roślina - goździk lśniący. Dokument z XVII wieku nazywa Siwy Wierch Białą Skałą, później, w XVIII wieku, u Mateja Bela pojawia się nazwa Szczyt Sywy.

Na Siwy Wierch można się dostać szlakiem czerwonym z Wyżniej Huciańskiej Przełęczy lub zielonym z rozdroża pod Tokarnią przez Babki.

Dalsza podróż --> Wyżnia Przełęcz Huciańska (2h 35 min)

Ze szczytu schodzimy czerwonym szlakiem w stronę Wyżniej Przełęczy Huciańskiej. Ten wariant jest odrobinę trudniejszy. Krajobraz tej części Tatr przypomimna bardziej Jurę Krakowsko-Częstochowską. Grzbiet wiedzie przez labirynt  Rzędowych  Skał. Po 2 godzinach i 35 minutach docieramy do "końca Tatr Zachodnich", czyli Wyżniej Przełęczy Huciańskiej.

 

WYŻNIA HUCIAŃSKA PRZEŁĘCZ

Wysokość: 950 m n.p.m.

Wyżnia Huciańska Przełęcz znajduje się w Tatrach Zachodnich i jest położona na wysokości 950 m. Po słowacku jej nazwa brzmi „Vyšné Hutianske sedlo".

Uważana jest za zachodnią granicę Tatr. Przełęcz jest płaska i rozległa, znajduje się pomiędzy Jaworzyńską Kopą a Huciańskim Beskidem; oddziela także Orawę od Liptowa. Przebiega przez nią droga asfaltowa z Trzciany do Liptowskiego Mikułasza. Znajduje się tam również przystanek autobusowy, leśniczówka, wiata, ławka i stoły dla turystów a także tablice dydaktyczne i parking. Wyżnia Huciańska Przełęcz to punkt początkowy wędrówki na Siwy Wierch.