TANAP

Tatry są obszarem chronionym, na którym interwencja człowieka jest ograniczona prawnie. Na obszarze terenu naszych południowych sąsiadów odpowiednikiem polskiego TPN-u jest TANAP, Tatrzański Park Narodowy na Słowacji.

Łączna powierzchnia Tatr wynosi 785 km², z czego około 175 km² (22,3%) leży w granicach Polski. Reszta, czyli około 610 km² (77,7%), znajduje się na terytorium Słowacji. W związku z głodem przemierzania Tatr, jaki spotyka przeważającą część wędrowców, którzy przechodzili wzdłuż i wszerz polskie Tatry, warto wiedzieć, czego należy spodziewać się po stronie słowackiej.

TANAP (Tatranský národný park) powstał w 1949 roku i tym samym jest to najstarszy park narodowy na terytorium Słowacji. Jego siedzibą jest Tatrzańska Łomnica, gdzie ulokowane są władza administracyjna parku i biura Lasów Państwowych TANAP-u oraz instytut badawczy i muzeum. Jednostki administracyjne funkcjonują również w Liptowskim Mikulaszu.
 
Terytorium parku obejmuje częściowo Tatry Wysokie (gdzie wyróżniają się najwyższy szczyt Tatr –  Gerlach – oraz symbol słowacki – Krywań), Tatry Zachodnie i w całości pasmo Tatr Bielskich. Razem z TPN-em TANAP w 1992 roku został uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery. Park wpisany jest również w program Natura 2000. 

Na terenie parku narodowego obowiązują zasady ograniczające ruch turystyczny. Od jakiegoś czasu dyskutuje się nad ich zmianą lub częściową modyfikacją, jednak bez konkretnego skutku (rozmowy wciąż są prowadzone). W Tatrach słowackich można poruszać się jedynie po drogach publicznych i znakowanych szlakach turystycznych. Obszar pozaszlakowy dostępny jest jedynie w asyście uprawnionego przewodnika górskiego posiadającego oficjalne zezwolenie na taką działalność. Dodatkowo wyjście każdorazowo zgłasza się w HZS TANAP (odpowiednik TOPR-u w Tatrach słowackich) w Starym Smokowcu z podaniem nazwiska przewodnika, nazwy szczytu i liczby prowadzonych klientów.

Szlaki w wysokogórskim środowisku TANAP-u są zamknięte w okresie od 1 listopada do 14 czerwca. Narciarstwo jest dozwolone na wyznaczonych trasach i zboczach oraz na znakowanych szlakach turystycznych w okresie ich otwarcia, przy czym pierwszeństwo na nich zachowują piesi. Używanie rowerów dopuszcza się na drogach publicznych i specjalnych trasach rowerowych. Loty na spadochronach i paralotniach jedynie w wyznaczonych obszarach, tak samo jak biwakowanie oraz parkowanie samochodów.

Więcej na temat Tatrzańskiego Parku Narodowego TANAP można dowiedzieć się w Muzeum TANAP-u mieszczącym się w Tatrzańskiej Łomnicy. Ekspozycje podzielone są na następujące działy: przyrodniczy, historyczny i etnograficzny. Poznanie parku „od podszewki” może być dobrym wprowadzeniem w przyszłą turystykę na terenie TANAP-u.