rodzaje i style wspinaczki

Mogłoby się wydawać, że wspinanie to po prostu przemieszczanie się w pionie za pomocą rąk i nóg. Istnieją jednak różne rodzaje i style wspinaczki - generalnie dzielimy ją na klasyczną i hakową.

Wspinaczka klasyczna
Jest to najczystszy rodzaj wspinania bez sztucznych ułatwień, po naturalnej skale, bez obciążania punktów asekuracyjnych, które w tym wypadku służą jedynie do zjazdów. Wyróżniamy trzy rodzaje stylów przejść. Pierwszy z nich to OS (ang. On Sight), z dolną asekuracją, bez wcześniejszego rozpoznania drogi. W ten sposób drogę można zatem przejść tylko raz - jeśli odpadniemy, kolejna próba przejścia tej samej drogi nie będzie już OS-em. Drugi typ przejścia, FLASH, także musi odbyć się bez odpadnięcia, jednak w tym stylu możliwe jest wcześniejsze rozpoznanie drogi poprzez rozczytanie lub podpytanie. Trzeci styl, RP (ang. Red Point), zezwala na wcześniejsze rozpoznanie drogi i opatentowanie wszystkich sekwencji przechwytów z górną asekuracją, czyli na wędkę. Po opatentowaniu powinno się odbyć klasyczne przejście drogi bez odpadnięcia. Dodatkowo mówi się także o stylu PP (ang. Pink Point) – w którym novum są wiszące już punkty przelotowe czyli ekspresy, a wspinacz pokonywał tę drogę wcześniej.

Wspinaczka hakowa
Polega na pokonywaniu wysokości za pomocą sztucznych ułatwień, czy to punktów stałych – na drogach ubezpieczonych, bądź tez w sposób tradycyjny – na własnej asekuracji. 

Wspinaczka jest dynamicznie rozwijającym się sportem, zatem jakość i różnorodność stylów cały czas mogą ulegać zmianom.