Dolomity

Ubezpieczenie dla górskich turystów wybierających się za granicę - obejmuje także zachorowanie na chorobę COVID-19! 

 

Ubezpieczenie turystyczne od 5 zł za dzień!

Skorzystaj z ubezpieczenia dla osób wybierających się w zagraniczne góry. Idealnie sprawdzi się ono w trakcie trekkingu, wspinaczki czy na via ferratach. Przeczytaj poniższą instrukcję zawarcia ubezpieczenia w firmie Signal Iduna. 

 

Jak zakupić ubezpieczenie dla turystów górskich?

Kliknij w link, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:

 

Ubezpiecz się na zagraniczny wyjazd w góry

 

1. JAKIEGO TYPU OCHRONY POTRZEBUJESZ?
- “Ochrona związana z podróżą”

2. DOOKREŚLENIE SWOICH POTRZEB
- Jaki jest kierunek Twojej podróży:
“Zagranica”
- Czy chcesz ubezpieczyć osobę w wieku 5-29 lat?: “Tak” lub “Nie”, zgodnie ze stanem faktycznym.
- Czy chcesz ubezpieczyć rezerwację lub bilet na wydarzenie?: “Nie”

3. PRODUKTY PASUJĄCE DO TWOICH POTRZEB
- Wybierz produkt, aby ubezpieczyć: “Podróż zagraniczną”
Uwaga! Jeśli ubezpieczasz pojedynczy wyjazd, nie wybieraj opcji "Podróż zagraniczną osoby w wieku 5-29 lat" - opcja prowadzi do innego produktu, którym jest ubezpieczenie roczne dla osoby w wieku 5-29 lat.

4. DANE NIEZBĘDNE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY
- Ile wyjazdów chcesz ubezpieczyć?:
“Pojedynczy wyjazd”

5. WYPEŁNIJ FORMULARZ
Dane niezbędne do przedstawienia oferty:

Należy wypełnić pola:
Kraj stałego zamieszkania/siedziby Ubezpieczającego
Dokąd podróżujesz: Należy wybrać konkretne kraje
W zależności od dokonanego wyboru wyświetli się informacja:
Twoje ubezpieczenie będzie obowiązywać na całym obszarze Europa i Basen Morza Śródziemnego.
Twoje ubezpieczenie będzie obowiązywać na całym obszarze Świat.
Data rozpoczęcia podróży (jeśli wyjeżdżasz na 1 dzień, wybierz tę samą datę wyjazdu i powrotu)
Data zakończenia podróży
Podaj liczbę uczestników 0-24 lat
Podaj liczbę uczestników 25-64 lat
Podaj liczbę uczestników powyżej 64 lat
Wszystkie osoby, dla których kupujesz ubezpieczenie, przebywają na terytorium kraju zamieszkania. - Należy wybrać zgodnie ze stanem faktycznym “tak” lub “nie”.

6. WARIANTY PRODUKTU

Należy wybrać spośród jednego z trzech pakietów: Podstawowy, Optymalny lub Elastyczny. Różnią się one zakresem ochrony.
a) Gdy wybierasz się na trekking szlakami:
Wariant dowolny, opcja “Assistance super” i inne rozszerzenia są dobrowolne.
b) Gdy wybierasz się na via ferraty lub wspinaczkę
Wariant dowolny, ale obowiązkowo należy zaznaczyć “Assistance super”, a następnie “Sporty ekstremalne” oraz wybrać odpowiednią liczbę ubezpieczonych.
Zaznaczenie “Assistance super” zapewnia dodatkową pomoc, przydatną zwłaszcza osobom dużo poruszającym się samochodem czy komunikacją zbiorową.
7. Po dokonaniu ewentualnych modyfikacji wariantu należy kliknąć przycisk: “Przelicz składkę”, a następnie “Wybieram”.

8. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO: Wybierz: “Osoba fizyczna”, jeżeli ubezpieczasz wyjazd prywatny, natomiast: “Osoba prawna”, jeśli wykupujesz ubezpieczenie w imieniu firmy.

9. WYPEŁNIJ FORMULARZ
Dane ubezpieczającego:
Należy podać dane osoby lub firmy dokonującej ubezpieczenia. 


Zaznacz “Ubezpieczający jest również Ubezpieczonym” jeżeli chcesz wykupić ubezpieczenie również dla siebie.

10. DANE UBEZPIECZONYCH – Uzupełnij dane osobowe pozostałych osób, które chcesz objąć ubezpieczeniem.

11. PODSUMOWANIE – Tutaj znajdziemy jeszcze raz wszystkie nasze dane i szczegóły ubezpieczenia. Aby zawrzeć umowę musimy jeszcze zaakceptować regulamin i Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz wyrazić zgodę na udostępnienie ubezpieczycielowi informacji objętych tajemnicą lekarską, w przypadku gdy konieczna będzie wypłata odszkodowania.

12. DOKONAJ PŁATNOŚCI
13. ZAPISZ NUMER OFERTY
14. CZEKAJ NA POLISĘ, KTÓRĄ OTRZYMASZ DROGĄ MAILOWĄ
15. WARTO WYDRUKOWAĆ DOKUMENT I MIEĆ GO PRZY SOBIE

 

Ubezpieczenie turystyczne od 5 zł za dzień!

 

Ubezpieczenie obejmuje także skutki zachorowania na COVID-19!

Powyższy tekst jest jedynie instrukcją zawarcia polisy. Pamiętaj, żeby przeczytać z Ogólne Warunki Ubezpieczenia, gdzie znajdziesz wszystkie zasady ubezpieczenia w firmie z Signal Iduna.