Tatry Zachodnie

Przewodnik po polskich Tatrach Zachodnich: co trzeba zobaczyć w Tatrach Zachodnich? Opisy szczytów, przełęczy i dolin. Szlak na Giewont i jaskinie w Tatrach.

 

 

 

Kasprowy Wierch

Kasprowy Wierch to popularna góra Tatr Zachodnich, wznosząca się na wysokość 1987 m.

czytaj więcej


Giewont

Giewont to popularna góra w Tatrach Zachodnich, jej wysokość to 1894 m.

czytaj więcej


Wołowiec

Wołowiec to szczyt w Tatrach Zachodnich, wznoszący się na wysokość 2064 m.n.p.m.

czytaj więcej


Ciemniak

Ciemniak jest szczytem położonym w Tatrach Zachodnich, o wysokości 2096 m.

czytaj więcej


Małołączniak

Małołączniak to jeden z wierzchołków w Tatrach Zachodnich, wzoszący się na wysokość 2096 m.

czytaj więcej


Nosal

Nosal to niewysoki szczyt w Tatrach Zachodnich, osiągający wysokość 1206 m.

czytaj więcej


Rakoń

Rakoń to góra w Tatrach Zachodnich, pomiędzy Grzesiem a Wołowcem, mierząca 1879 m.

czytaj więcej


Kopa Kondracka

Kopa Kondracka to góra zlokalizowana w Tatrach Zachodnich. Wysokość szczytu liczy 2005 m.

czytaj więcej


Starorobociański Wierch

Starorobociański Wierch znajduje się w Tatrach Zachodnich. Czubek góry osiąga wysokość 2176 m.

czytaj więcej


Przełęcz między Kopami

Przełęcz między Kopami ( Karczmisko ) to szerokie, trawiaste siodło w Tatrach Zachodnich położone na wysokości 1499 m.

czytaj więcej


Przełęcz w Grzybowcu

Przełęcz w Grzybowcu jest zlokalizowana w Tatrach Zachodnich. Jej wysokość liczy 1311 m.

czytaj więcej


Przełęcz pod Kopą Kondracką

Przełęcz pod Kopą Kondracką to szerokie siodło położone w Tatrach Zachodnich. To malownicze miejsce usytuowane jest na wysokości 1863 m.

czytaj więcej


Dolina Kościeliska

Dolina Kościeliska to znana dolina walna w Tatrach Zachodnich. Teren, który obejmuje osiąga wysokość 952 m.

czytaj więcej


Dolina Chochołowska

Dolina Chochołowska to wyjątkowe miejsce w Tatrach Zachodnich. Dolina rozciąga się na wysokościach 925 m - 1148 m.

czytaj więcej


Dolina za Bramką

Dolina za Bramką to dolina w Tatrach Zachodnich, położona na wysokości 989 m.

czytaj więcej


Smreczyński Staw

Smreczyński Staw to jezioro morenowe w Tatrach Zachodnich, ulokowane na wysokości 1227 m.

czytaj więcej


Hala na Stołach

Hala na Stołach leży w Tatrach Zachodnich, nad Doliną Kościeliską. Ta wysokogórska hala pasterska osiąga wysokość 1417 m.

czytaj więcej


Polana Jaworzynka

Polana Jaworzynka to reglowa polana usytuowana w Tatrach Zachodnich na wysokości 1070-1120 m.

czytaj więcej


Siwa Polana

Siwa Polana usytuowana jest na obrzeżu Tatr Zachodnich, w mikroregionie nazywanym Rowem Kościeliskim. Ta śródleśna polana leży na wysokości 907 m.

czytaj więcej


Polana Kalatówki

Polana Kalatówki leży w Dolinie Bystrej w Tatrach Zachodnich. Ta reglowa polana osiąga wysokość ok. 1160 - 1250 m.

czytaj więcej


Jaskinia Mroźna

Jaskinia Mroźna to popularne wśród turystów miejsce w Tatrach Zachodnich. Wyjście z groty znajduje się na poziomie 1112 m.

czytaj więcej


Jaskinia Raptawicka

Jaskinia Raptawicka jest położona w Tatrach Zachodnich, na wysokości 1094 m.

czytaj więcej


Dziura

Dziura jest niewielką jaskinią w Tatrach Zachodnich. Główny otwór wejściowy znajduje się na wysokości 1002 m, a drugi 16 m wyżej.

czytaj więcej


Kuźnice

Kuźnice są jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Tatrach, położonym w Dolinie Bystrej na wysokości 1025 m.

czytaj więcej


Kiry

Kiry to część Kościeliska, usytuowanego w Tatrach Zachodnich. Miejsce znajduje się na wysokości 927 m.

czytaj więcej


Krzeptówki

Krzeptówki to słynne miejsce w Tatrach Zachodnich, położone na wysokości 919 m.

czytaj więcej


Dolna stacja Kolei Goryczkowa

Kolejka została uruchomiona w 1968 roku. Trasa liczy 1736 m. Dolna stacja kolejki znajduje się na Wyżniej Goryczkowej Równi na wysokości 1355 m, narciarze mogą wyjechać dwuosobowymi...

czytaj więcej


Błyszcz

Błyszcz to wierzchołek w Tatrach Zachodnich. Osiąga wysokość 2159 m.

czytaj więcej


Bobrowiec

Bobrowiec to znajdujący się w Tatrach Zachodnich szczyt o wysokości 1633 m.

czytaj więcej


Grześ

Grześ jest jednym z wierzchołków w zachodniej części Tatr i osiąga wysokość 1653 m.

czytaj więcej


Jarząbczy Wierch

Jarząbczy Wierch to usytuowany w Tatrach Zachodnich szczyt o wysokości 2137 m.

czytaj więcej


Kamienista

Kamienista znajduje się w Tatrach Zachodnich. Wysokość na jaką wznosi się jej szczyt to 2126 m.

czytaj więcej


Kominiarski Wierch

Kominiarski Wierch leży w Tatrach Zachodnich na wysokości 1829 m.

czytaj więcej


Kończysty Wierch

Kończysty Wierch to wierzchołek w Tatrach Zachodnich. Jego wysokość wynosi 2002 m.

czytaj więcej


Trzydniowiański Wierch

Trzydniowiański Wierch to wzniesienie w Tatrach Zachodnich osiągające pułap 1758 m.n.p.m.

czytaj więcej


Skupniów Upłaz

Skupniów Upłaz to wzniesienie w Tatrach Zachodnich, mierzące 1475 m.n.p.m.

czytaj więcej


Sarnia Skała

Sarnia Skała to góra w Tatrach Zachodnich, licząca 1377 m wysokości.

czytaj więcej


Wielki Kopieniec

Wielki Kopieniec to góra zlokalizowana w Tatrach Zachodnich. Wzniesienie ma wysokość 1328 m.

czytaj więcej


Beskid

Beskid to najdalej wysunięty na wschód szczyt Tatr Zachodnich, który wznosi się na wysokość 2012 m. Położony jest między Suchą Przełęczą a przełęczą Liliowe.

czytaj więcej


Pośredni Wierch Goryczkowy

Pośredni Wierch Goryczkowy wznosi się na wysokość 1874 m. Jest usytuowany w grani głównej Tatr Zachodnich pomiędzy Kasprowym Wierchem a Goryczkową Czubą.

czytaj więcej


Goryczkowa Czuba

Goryczkowa Czuba to szczyt wznoszący się na wysokość 1913 m w grani głównej Tatr Zachodnich. Jego nazwa pochodzi od popularnego góralskiego nazwiska.

czytaj więcej


Suche Czuby

Suche Czuby Kondrackie to trzy turnie w grani głównej Tatr Zachodnich, które znajdują się pomiędzy Suchym Wierchem Kondrackim a Goryczkową Czubą.

czytaj więcej


Łysanki

Łysanki to szczyt reglowy położony na wysokości 1445 m w Tatrach Zachodnich pomiędzy Doliną Strążyską a Doliną Małej Łąki. Jest najwyższym szczytem masywu Łysanki.

czytaj więcej


Mały Giewont

Mały Giewont to szczyt w masywie Giewontu w Tatrach Zachodnich. Osiąga wysokość 1735 m.

czytaj więcej


Krzesanica

Krzesanica to szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich, wznoszący się na wysokość 2122 m. Jest najwyższym szczytem w masywie Czerwonych Wierchów i najwyższym w Polsce szczytem...

czytaj więcej


Smreczyński Wierch

Smreczyński Wierch to dwuwierzchołkowy szczyt w Tatrach Zachodnich. Wznosi się na wysokość 2066 m.

czytaj więcej


Suchy Wierch Ornaczański

Suchy Wierch Ornaczański to jeden ze szczytów znajdujących się na grani Ornaku w Tatrach Zachodnich. Osiąga wysokość 1832 m n.p.m.

czytaj więcej


Ornak

Ornak to szczyt wznoszący się na wysokość 1854 m w Tatrach Zachodnich, który oddziela górną część Doliny Chochołowskiej od górnej części Doliny Kościeliskiej.

czytaj więcej


Grań Ornaku

Grzbiet Ornaku to cztery szczyty, wznoszące się niewiele ponad grań. Najwyższy z nich to Zadni Ornak.

czytaj więcej


Zadni Ornak

Zadni Ornak to szczyt znajdujący się w grani Ornaku w Tatrach Zachodnich. Położony jest na wysokości 1867 m.

czytaj więcej


Łopata

Łopata to szczyt położony na wysokości 1957 m w grani głównej Tatr Zachodnich.

czytaj więcej


Pyszniańska Przełęcz

Pyszniańska Przełęcz znajduje się w Tatrach Zachodnich, na wysokości 1788 m.

czytaj więcej


Siwa Przełęcz

Siwa Przełęcz to malownicze miejsce w Tatrach Zachodnich, usytuowane na wysokości 1812 m.

czytaj więcej


Chuda Przełączka

Chuda Przełączka jest niewielką przełęczą w Tatrach Zachodnich. Miejsce osiąga wysokość 1850 m.

czytaj więcej


Gaborowa Przełęcz Wyżnia

Gaborowa Przełęcz Wyżnia położona jest w Tatrach Zachodnich na wysokości 1959 m.

czytaj więcej


Iwaniacka Przełęcz

Iwaniacka Przełęcz to znane miejsce w Tatrach Zachodnich, znajdujące się na wysokości 1459 m.

czytaj więcej


Kondracka Przełęcz

Kondracka Przełęcz o wysokości 1725 m jest zlokalizowana w Tatrach Zachodnich.

czytaj więcej


Nosalowa Przełęcz

Nosalowa Przełęcz leży w północno-wschodniej grani Kasprowego Wierchu, w Tatrach Zachodnich, na wysokości 1103 m.

czytaj więcej


Przysłop Miętusi

Przysłop Miętusi to przełęcz w Tatrach Zachodnich znajdująca się na wysokości 1189 m.

czytaj więcej


Tomanowa Przełęcz

Tomanowa Przełęcz to szerokie i trawiaste siodło w Tatrach Zachodnich, osiągające wysokość 1686 m.

czytaj więcej


Sucha Przełęcz

Sucha Przełęcz znajduje się w grani głównej w Tatrach Zachodnich pomiędzy Kasprowym Wierchem a Beskidem na wysokości 1950 m. Przebiega przez nią granica polsko-słowacka.

czytaj więcej


Siodło

Siodło to przełęcz w Tatrach Zachodnich, znajdująca się na wysokości 1630 m.

czytaj więcej


Czerwona Przełęcz

Czerwona Przełęcz leży na wysokości 1301 m w Tatrach Zachodnich. Usytuowana jest pomiędzy Sarnią Skałą a Suchym Wierchem.

czytaj więcej


Wyżnia Kondracka Przełęcz

Wyżnia Kondracka Przełęcz znajduje się w północnej grani Kopy Kondrackiej w Tatrach Zachodnich na wysokości 1765 m.

czytaj więcej


Bystry Karb

Bystry Karb, zwany też Banistą Przełęczą, znajduje się na wysokości 1946 m n.p.m. (lub, jak podają niektóre źródła, 1953 m n.p.m.)  w Tatrach Zachodnich.

czytaj więcej


Bobrowiecka Przełęcz

Bobrowiecka Przełęcz znajduje się na wysokości 1356 m w Tatrach Zachodnich, pomiędzy Grzesiem a Bobrowcem.

czytaj więcej


Zawracie

Zawracie to przełęcz położona na wysokości 1863 m w północnej grani Wołowca w Tatrach Zachodnich.

czytaj więcej


Dolina Białego

Dolina Białego to reglowa dolina położona w Tatrach Zachodnich na wysokości 920 m.

czytaj więcej


Dolina ku Dziurze

Dolina ku Dziurze znajduje się w Tatrach Zachodnich na wysokości 897 m.

czytaj więcej


Dolina Lejowa

Dolina Lejowa to obszar na terenie Tatr Zachodnich. Wysokość, na której się on znajduje, to 922 m.

czytaj więcej


Dolina Małej Łąki

Dolina Małej Łąki to najmniejsza z walnych dolin tatrzańskich, usytuowana na wysokości 938 m, w Tatrach Zachodnich.

czytaj więcej


Dolina Strążyska

Dolina Strążyska to znana dolina Tatr Zachodnich. Jest położona na wysokości 898 m.

czytaj więcej


Dolina Tomanowa

Dolina Tomanowa jest górnym, wschodnim odgałęzieniem Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich.

czytaj więcej


Dolina Miętusia

Dolina Miętusia znajduje się w Tatrach Zachodnich i tworzy największą z bocznych odnóg Doliny Kościeliskiej.

czytaj więcej


Dolina Pyszniańska

Dolina Pyszniańska, zwana też Pyszną Doliną, stanowi górną część Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich.

czytaj więcej


Dolina Jarząbcza

Dolina Jarząbcza jest jedną z trzech odnóg w górnej części Doliny Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich.

czytaj więcej


Dolina Chochołowska Wyżnia

Dolina Chochołowska Wyżnia jest zachodnim odgałęzieniem górnej części Doliny Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich.

czytaj więcej


Polana Kopieniec

Polana Kopieniec w Tatrach Zachodnich położona jest na wysokości 1220-1250 m.

czytaj więcej


Polana Strążyska

Polana Strążyska to malowniczy obszar w Tatrach Zachodnich. Znajduje się ona na równi na poziomie 1042 m.

czytaj więcej


Niżnia Polana Kominiarska

Niżnia Polana Kominiarska to polana reglowa w Tatrach Zachodnich znajdująca się na wysokości 1093 m.

czytaj więcej


Wielka Polana Małołącka

Wielka Polana Małołącka to piękna, duża polana w Tatrach Zachodnich. Miejsce usytuowane jest na wysokości 1163 m.

czytaj więcej


Polana Biały Potok

Biały Potok to łąka położona na wysokości 890-930 m u podnóża Tatr Zachodnich.

czytaj więcej


Niżnia Kominiarska Polana

Niżnia Kominiarska Polana znajduje się w Tatrach Zachodnich na wysokości 1110-1170 m.

czytaj więcej


Polana Pisana

Polana Pisana leży w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich na wysokości 1010-1100 m. Dzieli się na Niżnią i Wyżnią Polanę Pisaną.

czytaj więcej


Stare Kościeliska

Stare Kościeliska to polana w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich, położona na wysokości 960-970 m.

czytaj więcej


Cudakowa Polana

Cudakowa Polana znajduje się w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich na wysokości 952 m, około 1,3 km od wylotu doliny w Kirach.

czytaj więcej


Polana Huciska

Huciska to polana reglowa w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich, położona na wysokości 980-1050 m n.p.m.

czytaj więcej


Polana Chochołowska

Polana Chochołowska znajduje się na wysokości 1090-1150 m n.p.m. w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich.

czytaj więcej


Smocza Jama

Smocza Jama jest usytuowana w Dolinie Kościeliskiej, w Tatrach Zachodnich. Otwór wejściowy jaskini znajduje się na wysokości 1100 m, natomiast wyjściowy 1120 m.

czytaj więcej


Jaskinia Mylna

Jaskinia Mylna to grota w Dolinie Kościeliskiej, w Tatry Zachodnich. Ma dwa otwory wejściowe, jeden z nich - południowy znajduje się na wysokości 1098 m, drugi - północny osiąga...

czytaj więcej


Jaskinia Obłazkowa

Jaskinia Obłazkowa znajduje się w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich, u podnóża Raptawickiej Turni. Jej otwór wejściowy mieści się na wysokości 1096 m.

czytaj więcej


Jaszczurówka

Jaszczurówka to ciekawe miejsce w Tatrach Zachodnich, położone na wysokości 894 m.  

czytaj więcej


Kaplica na Polanie Chochołowskiej

Kaplica na Polanie Chochołowskiej to budynek w Tatrach Zachodnich wybudowany na wysokości 1150 m.

czytaj więcej


Wyżnia Brama Chochołowska

Wyżnia Brama Chochołowska to wyraźne przewężenie w Dolinie Chochołowskiej, w Tatrach Zachodnich, usytuowane na wysokości 1037 m.

czytaj więcej


Nędzówka

Nędzówka to jedno z miejsc w Tatrach Zachodnich, ulokowane na wysokości 952 m.n.p.m.

czytaj więcej


Wodospad Siklawica

Siklawica to wodospad znajdujący się na wysokości 1100 m w górnej części Doliny Strążyskiej, pod północną ścianą Giewontu, w Tatrach Zachodnich.

czytaj więcej


Bobrowiecki Żleb

Bobrowiecki Żleb to miejsce w Tatrach Zachodnich, położone na wysokości 1325 m.

czytaj więcej


Rondo Kuźnickie

Rondo Kuźnickie znajduje się w Zakopanem w zachodniej części Tatr, na wysokości 900 m.

czytaj więcej


Toporowa Cyrhla

Toporowa Cyrhla to miejsce w Tatrach Zachodnich, usytuowane na wysokości 992 m.

czytaj więcej


Klasztor oo. Albertynów na Polanie Kalatówki

Klasztor oo. Albertynów znajduje się na Polanie Kalatówki w Tatrach Zachodnich. Budynek wzniesiono na wysokości 1186 m.

czytaj więcej


Wąwóz Kraków

Wąwóz Kraków to boczna odnoga Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich. Jego wylot znajduje się na wysokości 1040 m.

czytaj więcej


Myślenickie Turnie

Myślenickie Turnie to zbudowana z wapieni czuba na północnym grzbiecie Kasprowego Wierchu. Położona jest w Tatrach Zachodnich na wysokości 1354 m.

czytaj więcej


Obserwatorium meteorologiczne na Kasprowym Wierchu

Obserwatorium meteorologiczne na Kasprowym Wierchu to najwyżej położony budynek w Polsce – znajduje się bowiem na wysokości 1987 m.

czytaj więcej


Droga pod Reglami

Droga pod Reglami to szlak turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej, biegnący u podnóża Tatr Zachodnich na wysokości 900-940 m. Droga jest znakowana na czarno, rozpoczyna...

czytaj więcej


Wylot Doliny Białego

Dolina Białego to dolina reglowa w Tatrach Zachodnich pomiędzy grzbietami Krokwi i Sarniej Skały. Jej wylot znajduje się przy Drodze pod Reglami.

czytaj więcej


Wylot Doliny za Bramką

Wylot Doliny za Bramką znajduje się na wysokości 919 m w okolicy zakopiańskich Krzeptówek. Za przejście zielonym szlakiem w głąb doliny nie są pobierane opłaty.

czytaj więcej


Rozstaj dróg nad Polaną Białego

Rozstaj dróg znajduje się u zbiegu Doliny Białego i Ścieżki nad Reglami na wysokości 1212 m.

czytaj więcej


Herbaciarnia na Polanie Strążyskiej

Herbaciarnia Parzenica znajduje się na wysokości 1042 m na Polanie Strążyskiej.

czytaj więcej


Ścieżka nad Reglami

Ścieżka nad Reglami to znakowany na czarno szlak turystyczny w Tatrach Zachodnich. Trasa liczy około 17 km i biegnie z Kalatówek do Doliny Chochołowskiej.

czytaj więcej


Długi Giewont

Długi Giewont to długa grań masywu Giewontu w Tatrach Zachodnich. W najwyższym punkcie osiąga wysokość 1867 m.

czytaj więcej


Żleb Kirkora

Żleb Kirkora to żleb w masywie Giewontu w Tatrach Zachodnich. 

czytaj więcej


Gronik

Gronik to przysiółek Kościeliska, wsi położonej w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim i gminie Kościelisko.

czytaj więcej


Wielka Turnia

Wielka Turnia, zwana też Wielką Turnią Małołącką, wznosi się na wysokość 1847 m w Tatrach Zachodnich. Wraz ze Skrajną i Pośrednią Małołącką Turnią stanowi zakończenie północno-zachodniego...

czytaj więcej


Lodowe Źródło

Lodowe Źródło to wywierzysko znajdujące się w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich na wysokości 974 m.

czytaj więcej


Skała Kmietowicza

Skała Kmietowicza tworzy wschodnie wrota Niżniej Bramy Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich.

czytaj więcej


Długi Upłaz

Długi Upłaz to odcinek północnej grani Wołowca w Tatrach Zachodnich.

czytaj więcej


Czerwony Grzbiet

Czerwony Grzbiet to górny odcinek północno-zachodniej grani Małołączniaka, szczytu w masywie Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich. Rozciąga się pomiędzy Małołączniakiem –...

czytaj więcej