Suche Czuby

Suche Czuby

Napisane przez: Klaudia Król

Foto: Olga Jeżak


Suche Czuby Kondrackie to trzy turnie w grani głównej Tatr Zachodnich, które znajdują się pomiędzy Suchym Wierchem Kondrackim a Goryczkową Czubą.

Przez Suche Czuby przebiega granica polsko-słowacka. Ich stoki opadają na południe do Doliny Cichej na Słowacji, na północ zaś do Doliny Suchej Kondrackiej, której zawdzięczają swoją nazwę. Stoki północne są bardzo strome i przepaściste. W 1907 roku na Suchych Czubach Mieczysław Karłowicz obserwował i fotografował Widmo Brockenu.

W grani Suchych Czub znajdują się kolejno (od zachodu na wschód):

- Sucha Przełęcz Kondracka, 1811 m
- trzy nienazwane turniczki
- Mała Sucha Czuba, 1840 m
- Niżni Kondracki Karb, ok. 1815 m
- Pośrednia Sucha Czuba, ok. 1850 m
- Pośredni Kondracki Karb, 1799 m
- Wysoka Sucha Czuba, ok. 1870 m
- Wyżni Kondracki Karb, ok. 1845 m

Przez Suche Czuby prowadzi czerwony szlak z Kasprowego Wierchu, który omija ich wierzchołki i prowadzi przez południowe stoki. Zimą z owych stoków schodzą ogromne lawiny do Doliny Cichej.

 

Szlaki z Suchych Czub

Szlak czerwony na Goryczkową Czubę (20 min)

Szlak czerwony na Przełęcz pod Kopą Kondracką (15 min)