Tatry Wysokie

Przewodnik po polskich Tatrach Wysokich: opisy szczytów Tatr Wysokich, przełęczy, stawów czy dolin. Najważniejsze informacje dotyczące Morskiego Oka, Rysów czy Orlej Perci.

 

 

 

Rysy

Rysy to trójwierzchołkowy szczyt w Tatrach Wysokich. Najwyższy z wierchołków osiaga efektowną wysokość 2503 m.

czytaj więcej


Mnich

Mnich jest turnią położoną w Tatrach Wysokich. Czubek góry umiejscowiony jest na wysokości 2068 m.

czytaj więcej


Kościelec

Kościelec to góra w Tatrach Wysokich. Jej szczyt mierzy 2155 m wysokości.

czytaj więcej


Kozi Wierch

Kozi Wierch to góra znajdująca się w Tatrach Wysokich. Najwyższy punkt osiąga wysokość 2291 m.

czytaj więcej


Świnica

Świnica to wierzchołek wznoszący się w Tatrach Wysokich, osiagający wysokość 2301 m.

czytaj więcej


Zadni Mnich

Zadni Mnich usytuowany jest w Tatrach Wysokich. Jego wysokość liczy 2172 m.

czytaj więcej


Skrajny Granat

Skrajny Granat znajduje się w Tatrach Wysokich i osiąga wysokość 2225 m.

czytaj więcej


Zadni Granat

Zadni Granat to szczyt położony w Tatrach Wysokich, na wysokości 2240 m.

czytaj więcej


Szpiglasowy Wierch

Szpiglasowy Wierch to góra w Tatrach Wysokich, o wysokości 2172 m.

czytaj więcej


Mięguszowiecki Szczyt Wielki

Mięguszowiecki Szczyt Wielki jest górą usytuowaną w Tatrach Wysokich. Jej szczyt położony jest na imponującej wysokości 2438 m.

czytaj więcej


Zawrat

Zawrat to słynna przełęcz w Tatrach Wysokich o wysokości 2159 m.

czytaj więcej


Wrota Chałubińskiego

Wrota Chałubińskiego to przełęcz w Tatrach Wysokich, osiagająca wysokość 2022 m.

czytaj więcej


Szpiglasowa Przełęcz

Szpiglasowa Przełęcz to szerokie siodło w Tatrach Wysokich. Jej wysokość liczy 2110 m.

czytaj więcej


Kozia Przełęcz

Kozia Przełęcz to wąska przełęcz zlokalizowana w Tatrach Wysokich na wysokości 2137 m.

czytaj więcej


Krzyżne

Krzyżne to malownicza przełęcz w Tatrach Wysokich osiągająca wysokość 2112 m.

czytaj więcej


Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem

Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem jest położona w głównej grani Tatr, w Tatrach Wysokich, na wysokości 2307 m.

czytaj więcej


Dolinka pod Kołem

Dolinka pod Kołem znajduje się w Tatrach Wysokich, na wysokości 1850-1950 m.

czytaj więcej


Dolinka za Mnichem

Dolinka za Mnichem jest położona w Tatrach Wysokich i osiąga wysokość 1788 m.

czytaj więcej


Dolina Filipka

Dolina Filipka to mało znana dolinka u podnóża Gęsiej Szyi w Tatrach Wysokich, położona na wysokości 944 m.

czytaj więcej


Czarny Staw pod Rysami

Czarny Staw pod Rysami to jezioro położone na wysokości 1583 m, w Dolinie Rybiego Potoku, w Tatrach Wysokich.

czytaj więcej


Wielki Staw Polski

Wielki Staw Polski znajduje się w Dolinie Pięciu Stawów, w Tatrach Wysokich na wysokości 1665 m.

czytaj więcej


Czarny Staw Polski

Czarny Staw Polski jest zlokalizowany w Dolinie Pięciu Stawów, w Tatrach Wysokich, na wysokości 1722 m.

czytaj więcej


Czarny Staw Gąsienicowy

Czarny Staw Gąsienicowy jest usytuowany w Dolinie Gąsienicowej w Tatrach Wysokich na wysokości 1624 m.

czytaj więcej


Rusinowa Polana

Rusinowa Polana to malownicze miejsce w Tatrach Wysokich położone na wysokości 1210 m.

czytaj więcej


Palenica Białczańska

Palenica Białczańska to położona na wysokości 980 m polana w Dolinie Białki, w Tatrach Wysokich.

czytaj więcej


Polana Włosienica

Polana Włosienica to niewielka polana na dnie Doliny Rybiego Potoku w polskiej części Tatr Wysokich, ulokowana na wysokości 1315 m.

czytaj więcej


Żleb Kulczyńskiego

Żleb Kulczyńskiego znajduje się w urwiskach Czarnych Ścian w polskich Tatrach Wysokich, na wysokości 1950 m.

czytaj więcej


Wodogrzmoty Mickiewicza

Wodogrzmoty Mickiewicza to znane wodospady w Tatrach Wysokich. Kaskady umiejscowione są na wysokości 1099 m.

czytaj więcej


Betlejemka

Betlejemka to niewielki budynek na Hali Gąsienicowej w Tatrach Wysokich, stanowiący Centralny Ośrodek Szkolenia PZA. Jest położony na wysokości 1514 m.

czytaj więcej


Bula pod Rysami

Bula pod Rysami to miejsce w Tatrach Wysokich, osiagające pułap 2054 m.

czytaj więcej


Cubryna

Cubryna to szczyt w Tatrach Wysokich wznoszący się na wysokość 2376 m.

czytaj więcej


Gęsia Szyja

Gęsia Szyja to niewysoki wierzchołek w Tatrach Wysokich liczący 1489 m.

czytaj więcej


Gładki Wierch

Gładki Wierch to wniesienie w Tatrach Wysokich o wysokości 2065 m.

czytaj więcej


Hińczowa Turnia

Hińczowa Turnia to wierzchołek w Tatrach Wysokich. Jej wysokość to 2377 m.

czytaj więcej


Kazalnica Mięguszowiecka

Kazalnica Mięguszowiecka to słynna ściana w Tatrach Wysokich, licząca 2159 m wysokości.

czytaj więcej


Liptowskie Kostury

Liptowskie Kostury to wierzchołki w Tatrach Wysokich, wznoszące się na wysokość 2083 m.

czytaj więcej


Mięguszowiecki Szczyt Pośredni

Mięguszowiecki Szczyt Pośredni wznosi się w Tatrach Wysokich, osiagając wysokość 2393 m.

czytaj więcej


Mięguszowiecki Szczyt Czarny

Mięguszowiecki Szczyt Czarny jest zlokalizowany w Tatrach Wysokich. Jego wierzchołek mierzy 2410 m wysokości.

czytaj więcej


Miedziane

Miedziane jest wzniesieniem w Tatrach Wysokich. Wysokość grzbietu dochodzi do 2233 m.

czytaj więcej


Mały Kozi Wierch

Mały Kozi Wierch znajduje się w Tatrach Wysokich. Jego najwyższy punkt osiąga pułap 2228 m.

czytaj więcej


Mała Koszysta

Mała Koszysta jest wzniesieniem w Tatrach Wysokich. Jej wysokość jest szacowana na 2014 m.

czytaj więcej


Niebieska Turnia

Niebieska Turnia usytuowana jest w Tatrach Wysokich, na wysokości 2262 m.

czytaj więcej


Niżnie Rysy

Niżnie Rysy to góra w Tatrach Wysokich. Wierzchołek osiaga wysokość 2430 m.

czytaj więcej


Opalony Wierch

Opalony Wierch to dwuwierzchołkowy (2115 m i 2105 m) szczyt w Tatrach Wysokich.

czytaj więcej


Pośredni Granat

Pośredni Granat to jeden ze szczytów w masywie Granatów, znajdujących się w Tatrach Wysokich. Najwyższy punkt położony jest na wysokości 2234 m.

czytaj więcej


Walentkowy Wierch

Walentkowy Wierch to wzniesienie w Tatrach Wysokich liczące 2156 m wysokości.

czytaj więcej


Wielka Buczynowa Turnia

Wielka Buczynowa Turnia to szczyt w Tatrach Wysokich, osiągający pułap wysokości na poziomie 2182 m.

czytaj więcej


Wielka Koszysta

Wielka Koszysta to jedna z gór w Tatrach Wysokich. Wysokość wzniesienia to 2193 m.

czytaj więcej


Wielki Wołoszyn

Wielki Wołoszyn znajduje się w Tatrach Wysokich, szczyt ma wysokość 2155 m.

czytaj więcej


Wierch pod Fajki

Wierch pod Fajki to usytuowany w Tatrach Wysokich szczyt osiągający wysokość 2135 m.

czytaj więcej


Wołowa Turnia

Wołowa Turnia zlokalizowana jest w Tatrach Wysokich. Wierzchołek turni liczy 2373 m wysokości.

czytaj więcej


Zadni Kościelec

Zadni Kościelec jest szczytem w Tatrach Wysokich, o wysokości 2162 m.

czytaj więcej


Zamarła Turnia

Zamarła Turnia to góra położona w Tatrach Wysokich. Jej szczyt wznosi się na wysokość 2179 m.n.p.m.

czytaj więcej


Zmarzłe Czuby

Zmarzłe Czuby to turnie Tatr Wysokich. Wierzchołki osiągają wysokości: 2193 i 2189 m.

czytaj więcej


Żabi Koń

Żabi Koń jest ostrym szczytem w Tatrach Wysokich. Osiąga wysokość 2291 m.

czytaj więcej


Żabi Mnich

Żabi Mnich jest szczytem o wysokości 2148 m, zlokalizowanym w Tatrach Wysokich.

czytaj więcej


Żabi Szczyt Niżni

Żabi szczyt Niżni to znajdujący się w Tatrach Wysokich wierzchołek. Osiąga on wysokość 2098 m.

czytaj więcej


Żabi Szczyt Wyżni

Żabi Szczyt Wyżni jest jednym ze szczytów na Żabiej Grani, w Tatrach Wysokich. Jego wysokość to 2259 m.

czytaj więcej


Żabia Lalka

Żabia Lalka to usytuowana w Tatrach Wysokich turnia, o wysokości 2095 m.

czytaj więcej


Żółta Turnia

Żółta Turnia to wzniesienie w Tatrach Wysokich, którego wysokość wynosi 2087 m.

czytaj więcej


Orla Baszta

Orla Baszta to turnia w Tatrach Wysokich, znajdująca się na grani Orlej Perci, na wysokości 2175 m.

czytaj więcej


Przełączka nad Dolinką Buczynową

Przełączka nad Dolinką Buczynową to przełęcz położona w polskich Tatrach Wysokich na wysokości ok. 2225 m.

czytaj więcej


Przełęcz Karb

Karb to płytka przełęcz w Tatrach Wysokich, ulokowana na wysokości 1853 m.

czytaj więcej


Przełęcz Liliowe

Przełęcz Liliowe jest położona na wysokości 1952 m. Miejsce znane jest przede wszystkim jako umowna granica pomiędzy Tatrami Zachodnim a Wysokimi.

czytaj więcej


Świnicka Przełęcz

Świnicka Przełęcz to miejsce w Tatrach Wysokich ulokowane na wysokości 2051 m.

czytaj więcej


Dolina Pańszczyca

Dolina Pańszczyca to obszar w Tatrach Wysokich. Zajmuje powierzchnię ok. 5,8 km2 i osiąga wysokość 1628 m.

czytaj więcej


Dolina Waksmundzka

Dolina Waksmundzka jest zlokalizowana w Tatrach Wysokich na wysokości 1600-1960 m.

czytaj więcej


Dolinka Buczynowa

Dolinka Buczynowa to niewielka dolina w Tatrach Wysokich ustytuowana na wysokości ok. 1680 m - 2000 m.

czytaj więcej


Kozia Dolinka

Kozia Dolinka to jedna z dolin Tatr Wysokich. Jej dno jest położone na wysokości ok. 1835 m i obficie pokryte porośniętymi głazami.

czytaj więcej


Świstówka Roztocka

Świstówka Roztocka to dolina w Tatrach Wysokich, usytuowana na wysokości 1700-1750 m.

czytaj więcej


Przedni Staw Polski

Przedni Staw Polski położony jest w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, w Tatrach Wysokich, na wysokości 1668 m.

czytaj więcej


Staw Staszica

Staw Staszica to jezioro położone na wysokości 1785 m w Tatrach Wysokich.

czytaj więcej


Zmarzły Staw Gąsienicowy

Zmarzły Staw Gąsienicowy to jezioro we wschodniej części Doliny Gąsienicowej, w Tatrach Wysokich. Położone jest na wysokości 1788 m.

czytaj więcej


Zadni Staw Gąsienicowy

Zadni Staw Gąsienicowy znajduje się w Dolinie Gąsienicowej, w Tatrach Wysokich, na wysokości 1851 m.

czytaj więcej


Zadni Stawem pod Kołem

Zadni Stawem pod Kołem jest zlokalizowany w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, w Tatrach Wysokich. Jego tafla znajduje się na wysokości 1889 m.

czytaj więcej


Zielony Staw Gąsienicowy

Zielony Staw Gąsienicowy to jedno z jezior w Dolinie Gąsienicowej w Tatrach Wysokich. Położone na wysokości 1674 m.

czytaj więcej


Mały Staw Polski

Mały Staw Polski to jezioro w Dolinie Pięciu Stawów, znajdujące się na wysokości 1668 m.

czytaj więcej


Polana pod Wołoszynem

Polana pod Wołoszynem to obszar w Tatrach Wysokich, usytuowany na wysokości 1250 m.

czytaj więcej


Polana Waksmundzka

Polana Waksmundzka znajduje się w Tatrach Wysokich na wysokości ok. 1365 - 1400 m.

czytaj więcej


Waksmundzka Rówień

Waksmundzka Rówień to położona na wysokości 1405 m trawiasta rówień zlokalizowana w Tatrach Wysokich.

czytaj więcej


Psia Trawka

Psia Trawka to polana w Tatrach Wysokich usytuowana na wysokości 1188 m.

czytaj więcej


Brzeziny

Brzeziny to polana położona w Tatrach Wysokich. Miejsce znajduje się na wysokości 1007 m.

czytaj więcej


Kocioł Mięguszowiecki

Kocioł Mięguszowiecki to charakterystyczne miejsce w Tatrach Wysokich. Położony jest poniżej Mięguszowieckich Szczytów, na wysokości 1700-2040 m.

czytaj więcej


Sanktuarium na Wiktorówkach

Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach to piękny, drewniany kościółek położony w Złotej Dolinie, nieopodal Rusinowej Polany, w Tatrach Wysokich....

czytaj więcej


Wielka Galeria Cubryńska

Wielka Galeria Cubryńska to często pokryte śniegiem miejsce w Tatrach Wysokich, znajdujące się na wysokości ok. 2080-2220 m.

czytaj więcej


Wierchporoniec

Wierchporoniec jest zalesionym grzbietem górskim o wysokości 1101 m położonym na granicy Tatr i Pogórza Spisko-Gubałowskiego.

czytaj więcej


Wielka Siklawa

Wielka Siklawa jest największym wodospadem w Polsce. Znajduje się on na potoku Roztoka w Tatrach Wysokich, na wysokości 1515 m.

czytaj więcej