Kazalnica Mięguszowiecka

Kazalnica Mięguszowiecka to słynna ściana w Tatrach Wysokich, licząca 2159 m wysokości.

Kazalnica Mięguszowiecka to potężna i niezwykle groźna ściana, kończąca krótką grań, odchodzącą od Mięguszowieckiego Szczytu Czarnego. Wspinaczom tej kultowej góry nie trzeba przedstawiać. Wspaniała, szeroka na 400 m i wysoka na 500 m, północno-wschodnia ściana Kazalnicy, opadająca pionowo do Czarnego Stawu pod Rysami, to miejsce, w którym rozgrywała się i wciąż rozgrywa się historia taternictwa polskiego. Piekielnie trudna i niezwykle stroma ściana, przez wiele lat pozostawała niezdobyta. O nieudanych próbach ataku na Kazalnicę, z początków XX wieku, opowiada ciekawy polski film pt. „Prowokator” z Bogusławem Lindą w jednej z głównych ról. Ostatecznie ściana padła w warunkach letnich dopiero w 1942 roku, a w zimie aż 15 lat później! Niezwykle istotnym wydarzeniem było także przejście tzw. Filara Kazalnicy, czyli jednego z najtrudniejszych odcinków wspinaczkowych w Tatrach. Miało to miejsce w 1962 roku, a trudność wyznaczonej wówczas drogi szacuje się na IX+ w skali tatrzańskiej (dla porównania – Orla Perć w najbardziej „ostrych” miejscach nie osiąga nawet I w tejże skali). Pozostałe drogi również wymagają dużej wprawy i doświadczenia. Aktualnie jest ich bardzo dużo i wciąż wyznaczane są nowe. Dzieje się tak, ponieważ kolejne pokolenia taterników – mimo upływu lat – wciąż marzą o zdobyciu ściany, tak jak ci, którzy próbowali na nią wejść, gdy jeszcze była niezdobyta. O skali „kultu Kazalnicy” niech świadczy fakt, iż obecnie nazwą „Kazalnica” zaczęto określać inne miejsca – czasem bardzo oddalone od Tatr. Słowo to stało się bowiem synonimem trudnej i stromej ściany, która jest poważnym testem dla każdego, kto marzy o wspinaczkowych sukcesach na dużą skalę. Aktualnie można dostać się na wierzchołek Kazalnicy także znakowanym szlakiem. Ścieżkę oznaczono na zielono, a jej początek znajduje się przy Czarnym Stawie pod Rysami. Droga nie jest prosta, miejscami występuje spora ekspozycja, choć oczywiście omija się drogi taternickie. Można stąd pójść dalej – na Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem i stamtąd ewentualnie podjąć wspinaczkę, np. na Mięguszowiecki Szczyt Czarny.