Góry

Rysy

Rysy to trójwierzchołkowy szczyt w Tatrach Wysokich. Najwyższy z wierchołków osiaga efektowną wysokość 2503 m.

czytaj więcej


Mnich

Mnich jest turnią położoną w Tatrach Wysokich. Czubek góry umiejscowiony jest na wysokości 2068 m.

czytaj więcej


Kościelec

Kościelec to góra w Tatrach Wysokich. Jej szczyt mierzy 2155 m wysokości.

czytaj więcej


Kozi Wierch

Kozi Wierch to góra znajdująca się w Tatrach Wysokich. Najwyższy punkt osiąga wysokość 2291 m.

czytaj więcej


Świnica

Świnica to wierzchołek wznoszący się w Tatrach Wysokich, osiagający wysokość 2301 m.

czytaj więcej


Zadni Mnich

Zadni Mnich usytuowany jest w Tatrach Wysokich. Jego wysokość liczy 2172 m.

czytaj więcej


Skrajny Granat

Skrajny Granat znajduje się w Tatrach Wysokich i osiąga wysokość 2225 m.

czytaj więcej


Zadni Granat

Zadni Granat to szczyt położony w Tatrach Wysokich, na wysokości 2240 m.

czytaj więcej


Szpiglasowy Wierch

Szpiglasowy Wierch to góra w Tatrach Wysokich, o wysokości 2172 m.

czytaj więcej


Mięguszowiecki Szczyt Wielki

Mięguszowiecki Szczyt Wielki jest górą usytuowaną w Tatrach Wysokich. Jej szczyt położony jest na imponującej wysokości 2438 m.

czytaj więcej


Bula pod Rysami

Bula pod Rysami to miejsce w Tatrach Wysokich, osiagające pułap 2054 m.

czytaj więcej


Cubryna

Cubryna to szczyt w Tatrach Wysokich wznoszący się na wysokość 2376 m.

czytaj więcej


Gęsia Szyja

Gęsia Szyja to niewysoki wierzchołek w Tatrach Wysokich liczący 1489 m.

czytaj więcej


Gładki Wierch

Gładki Wierch to wniesienie w Tatrach Wysokich o wysokości 2065 m.

czytaj więcej


Hińczowa Turnia

Hińczowa Turnia to wierzchołek w Tatrach Wysokich. Jej wysokość to 2377 m.

czytaj więcej


Kazalnica Mięguszowiecka

Kazalnica Mięguszowiecka to słynna ściana w Tatrach Wysokich, licząca 2159 m wysokości.

czytaj więcej


Liptowskie Kostury

Liptowskie Kostury to wierzchołki w Tatrach Wysokich, wznoszące się na wysokość 2083 m.

czytaj więcej


Mięguszowiecki Szczyt Pośredni

Mięguszowiecki Szczyt Pośredni wznosi się w Tatrach Wysokich, osiagając wysokość 2393 m.

czytaj więcej


Mięguszowiecki Szczyt Czarny

Mięguszowiecki Szczyt Czarny jest zlokalizowany w Tatrach Wysokich. Jego wierzchołek mierzy 2410 m wysokości.

czytaj więcej


Miedziane

Miedziane jest wzniesieniem w Tatrach Wysokich. Wysokość grzbietu dochodzi do 2233 m.

czytaj więcej


Mały Kozi Wierch

Mały Kozi Wierch znajduje się w Tatrach Wysokich. Jego najwyższy punkt osiąga pułap 2228 m.

czytaj więcej


Mała Koszysta

Mała Koszysta jest wzniesieniem w Tatrach Wysokich. Jej wysokość jest szacowana na 2014 m.

czytaj więcej


Niebieska Turnia

Niebieska Turnia usytuowana jest w Tatrach Wysokich, na wysokości 2262 m.

czytaj więcej


Niżnie Rysy

Niżnie Rysy to góra w Tatrach Wysokich. Wierzchołek osiaga wysokość 2430 m.

czytaj więcej


Opalony Wierch

Opalony Wierch to dwuwierzchołkowy (2115 m i 2105 m) szczyt w Tatrach Wysokich.

czytaj więcej


Pośredni Granat

Pośredni Granat to jeden ze szczytów w masywie Granatów, znajdujących się w Tatrach Wysokich. Najwyższy punkt położony jest na wysokości 2234 m.

czytaj więcej


Walentkowy Wierch

Walentkowy Wierch to wzniesienie w Tatrach Wysokich liczące 2156 m wysokości.

czytaj więcej


Wielka Buczynowa Turnia

Wielka Buczynowa Turnia to szczyt w Tatrach Wysokich, osiągający pułap wysokości na poziomie 2182 m.

czytaj więcej


Wielka Koszysta

Wielka Koszysta to jedna z gór w Tatrach Wysokich. Wysokość wzniesienia to 2193 m.

czytaj więcej


Wielki Wołoszyn

Wielki Wołoszyn znajduje się w Tatrach Wysokich, szczyt ma wysokość 2155 m.

czytaj więcej


Wierch pod Fajki

Wierch pod Fajki to usytuowany w Tatrach Wysokich szczyt osiągający wysokość 2135 m.

czytaj więcej


Wołowa Turnia

Wołowa Turnia zlokalizowana jest w Tatrach Wysokich. Wierzchołek turni liczy 2373 m wysokości.

czytaj więcej


Zadni Kościelec

Zadni Kościelec jest szczytem w Tatrach Wysokich, o wysokości 2162 m.

czytaj więcej


Zamarła Turnia

Zamarła Turnia to góra położona w Tatrach Wysokich. Jej szczyt wznosi się na wysokość 2179 m.n.p.m.

czytaj więcej


Zmarzłe Czuby

Zmarzłe Czuby to turnie Tatr Wysokich. Wierzchołki osiągają wysokości: 2193 i 2189 m.

czytaj więcej


Żabi Koń

Żabi Koń jest ostrym szczytem w Tatrach Wysokich. Osiąga wysokość 2291 m.

czytaj więcej


Żabi Mnich

Żabi Mnich jest szczytem o wysokości 2148 m, zlokalizowanym w Tatrach Wysokich.

czytaj więcej


Żabi Szczyt Niżni

Żabi szczyt Niżni to znajdujący się w Tatrach Wysokich wierzchołek. Osiąga on wysokość 2098 m.

czytaj więcej


Żabi Szczyt Wyżni

Żabi Szczyt Wyżni jest jednym ze szczytów na Żabiej Grani, w Tatrach Wysokich. Jego wysokość to 2259 m.

czytaj więcej


Żabia Lalka

Żabia Lalka to usytuowana w Tatrach Wysokich turnia, o wysokości 2095 m.

czytaj więcej


Żółta Turnia

Żółta Turnia to wzniesienie w Tatrach Wysokich, którego wysokość wynosi 2087 m.

czytaj więcej


Orla Baszta

Orla Baszta to turnia w Tatrach Wysokich, znajdująca się na grani Orlej Perci, na wysokości 2175 m.

czytaj więcej