Turnie Zmarzłe Czuby

Zmarzłe Czuby to turnie Tatr Wysokich. Wierzchołki osiągają wysokości: 2193 i 2189 m.

Zmarzłe Czuby to dwie rozległe turnie znajdujące się w masywie Małego Koziego Wierchu. Z jednej strony rozgranicza je Zmarzła Przełączka Wyżnia, z drugiej zaś Zmarzła Przełęcz, za którą leży Zamarła Turnia. Szczególnie strome są południowe ściany Zmarzłych Czub, które groźnie opadają do Dolinki Pustej.

Szlaki ze Zmarzłych Czub

Szlak czerwony na Kozią Przełęcz (30 min)