Jaskinie

Taternictwo jaskiniowe: Jaskinia Wielka Śnieżna tylko dla licencjonowanych grotołazów

Jaskinia Wielka Śnieżna jest największą i jednocześnie najgłębszą tatrzańską jaskinią. Długość jej odkrytych korytarzy wynosi 23 753 m. Jest głęboka na 808 m, a deniwelacja sięga...

czytaj więcej


Jaskinie udostępnione do zwiedzania przez taterników

W polskich Tatrach znajduje się około 800 jaskiń. Turyści mogą zwiedzać 6 z nich, dla taterników zaś udostępnionych jest 25 o łącznej długości korytarzy 58 km, co stanwowi blisko...

czytaj więcej


Zwiedzanie jaskiń w polskich Tatrach

W polskiej części Tatr znajdują się 864 jaskinie, których łączna długość przekracza 134 km. Większość z nich znajduje się w Tatrach Zachodnich. Tylko 6 dostępnych jest dla ruchu...

czytaj więcej


Taternictwo jaskiniowe w Tatrach polskich

Jedną z dyscyplin sportowych, które można uprawiać na terenie TPN, jest taternictwo jaskiniowe. Taki rodzaj aktywności podlega jednak ścisłym obostrzeniom.

czytaj więcej