Jaskinia Wielka Śnieżna

Jaskinia Wielka Śnieżna jest największą i jednocześnie najgłębszą tatrzańską jaskinią. Długość jej odkrytych korytarzy wynosi 23 753 m. Jest głęboka na 808 m, a deniwelacja sięga 824 m. Eksplorować mogą ją wyłącznie doświadczeni, licencjonowani taternicy jaskiniowi.

Jaskinia Wielka Śnieżna to tak naprawdę system pięciu połączonych ze sobą jaskiń: Śnieżnej, Wielkiej Litworowej, nad Kotlinami, Jasnego Awenu i Wilczej.  Odkrywane były one jako niezależne od siebie jaskinie: jako ostatnią odkryto Jaskinię Wilczą w 1996 roku. 

Grotołazi mogą wejść do Wielkiej Jaskini Śnieżnej z dwóch stron: w Wyżniej Świstówce w Dolnie Małej Łąki (wejście do Jaskini Śnieżnej, Jaskini nad Kotlinami, Jasnego Awenu), w Dolinie Litworowej w zboczu Małołączniaka (wejście do Jaskini Wielkiej Litworowej). Otwór znajduje się także w Dolinie Małej Łąki w ścianach opadających z Kotlin do Niżniej Świstówki - wejście do Jaskini Wilczej - jednak jej eksploracja jest zabroniona.

Największa z pięciu jaskiń jest Jaskinia Śnieżna, a najmniejsza- Jaskinia Wilcza. Być może jaskinię zamieszkują nietoperze, prawdopodobnie - ze względu na liczne cieki wodne - fauna wodna. 

Jaskinia Wielka Śnieżna jest celem wielu taterników jaskiniowych ze względu na to, że niektóre jej części nie są jeszcze dobrze zbadane, opisane i udokumentowane. Z tego samego względu prowadzenie wypraw ratunkowych w te rejony jest niezwykle trudne i niebezpieczne. Od chwili odkrycia Jaskini Wielkiej Śnieżnej, doszło w niej do wielu wypadków, w tym śmiertelnych.