Szczyt Zadni Kościelec

Zadni Kościelec jest szczytem w Tatrach Wysokich, o wysokości 2162 m.

Uwaga! Miejsce niedostępne znakowanym szlakiem!

Zadni Kościelec to najwyższy szczyt masywu Kościelców. Mimo to nie jest on uważany za główny – przede wszystkim dlatego, że zdaje się wyrastać ze ścian Kościelca, który dominuje nad Doliną Gąsienicową. Szczyt leży pomiędzy Mylną a Kościelcową Przełęczą i od dawna stanowił cel wycieczek taternickich. Widok nie jest tak rozległy jak z Kościelca, jednakże można stąd podziwiać obydwie części doliny, a także nieco dokładniej przyjrzeć się Orlej Perci.