Wielka Buczynowa Turnia

Wielka Buczynowa Turnia to szczyt w Tatrach Wysokich, osiągający pułap wysokości na poziomie 2182 m.

Uwaga! Szlak nie wyprowadza na sam szczyt!

Wielka Buczynowa Turnia to jeden z bardziej okazałych obiektów na Orlej Perci, choć nie najwyższy. Potężna góra położona jest pomiędzy Buczynowymi Czubami a Małą Buczynową Turnią i góruje nad Pańszczycą i Dolinką Buczynową. Dawniej prowadził tu szlak, przez co ruch był duży i sporo było tu wypadków. Dziś wierzchołek zdobywać mogą jedynie taternicy i to tylko od strony południowej. Nazwa Buczynowych Turni – jako jedna z niewielu w rejonie Orlej Perci – jest pochodzenia góralskiego.

Szlaki z Wielkiej Buczynowej Turni

Szlak czerwony na Orlą Basztę (45 min)
Szlak czerwony na Krzyżne (45 min)