Przełęcz Krzyżne

Krzyżne

Napisane przez: Sandra Zalewska

Foto: Krzysztof Barcik


Krzyżne to malownicza przełęcz w Tatrach Wysokich osiągająca wysokość 2112 m.

Krzyżne od wielu dziesięcioleci przyciąga turystów wspaniałymi widokami. Szczególnie pięknie prezentują się stąd Dolina Roztoki i Dolina Pięciu Stawów, toteż zaleca się schodzenie właśnie w tamtym kierunku. Z drugiej strony leży Dolina Pańszczyca. Sama przełęcz kojarzy się także z Orlą Percią, a to z racji tego, że stanowi jeden z jej skrajnych punktów. Początkowo, do roku 1932, możliwa była także dalsza podróż – przez Wołoszyn do Wodogrzmotów Mickiewicza, jednakże odcinek ten został zamknięty i nie planuje się jego ponownego otwarcia. Niegdyś w pobliżu znajdowała się także kamienna chatka, służąca turystom jako schronienie. Dzisiaj podziwiać można jedynie jej skromne pozostałości. Nazwa „Krzyżne” związana jest położeniem przełęczy. Znajduje się bowiem ona w miejscu, w którym krzyżują się trzy różne grzbiety. Wybierając się na Krzyżne, warto wiedzieć, że, o ile podejścia od strony Pańszczycy i Pięciu Stawów są – przy dobrych warunkach – stosunkowo proste – o tyle chcąc przejść Orlą Percią w stronę Granatów, należy mieć na uwadze fakt, iż bardzo szybko napotkamy na poważne trudności techniczne. 

Szlaki z przełęczy Krzyżne

Szlak żółty do Dolinki Buczynowej (45 min)
Szlak czerwony na Wielką Buczynową Turnię (45 min)
Szlak żółty do Doliny Pańszczycy (1 h 25 min)