Dolina Pańszczyca

Dolina Pańszczyca to obszar w Tatrach Wysokich. Zajmuje powierzchnię ok. 5,8 km2 i osiąga wysokość 1628 m.

Dolina Pańszczyca znajduje się pomiędzy Halą Gąsienicową a Doliną Waksmundzką. W górnej części podchodzi aż pod Orlą Perć, a konkretnie ten jej odcinek, który łączy Skrajny Granat z Krzyżnem. Dawniej istniała tu hala pasterska, należąca do góralskiej rodziny Pańszczyków, od której dolina wzięła swą nazwę. Obecnie dawne miejsca wypasu zarastają lasem i kosodrzewiną, pośród których czasem można spotkać niedźwiedzia. Przez dolinę przebiegają: szlak z Hali Gąsienicowej na Krzyżne (żółty) oraz na Waksmundzką Rówień i Gęsią Szyję (zielony).

Szlaki z Doliny Pańszczycy

szlak żółty na Krzyżne (1h 55 min)

szlak czarny i zielony do Schroniska Murowaniec na Hali Gąsienicowej (1 h 30 min)

szlak żółty do Schroniska Murowaniec na Hali Gąsienicowej (50 min)