Żabi Szczyt Wyżni

Żabi Szczyt Wyżni jest jednym ze szczytów na Żabiej Grani, w Tatrach Wysokich. Jego wysokość to 2259 m.

Uwaga! Miejsce niedostępne znakowanym szlakiem!

Żabi Szczyt Wyżni wznoszący się na wysokość 2259 m jest najwyższym obiektem na grani Młynarza. Góra w znosi się pomiędzy Niżnimi Rysami i Żabim Mnichem, nieco na prawo od tej grani, oddzielając od siebie Dolinę Rybiego Potoku, Dolinę Żabią Białczańską oraz Dolinkę Spadową. Szczyt szczególnie imponująco wygląda z tej drugiej. Znad Morskiego Oka jest niewidoczny, gdyż znajduje się nieco z tyłu względem Niżnich Rysów. Trochę poniżej wierzchołka położona jest Wyżnia Spadowa Przełączka – jedyna w całych Tatrach przełęcz zwornikowa (łączą się tu trzy granie: Żabia, Grań Młynarza i północna grań Rysów).