Turnia Zadni Mnich

Zadni Mnich usytuowany jest w Tatrach Wysokich. Jego wysokość liczy 2172 m.

Uwaga! Miejsce niedostępne znakowanym szlakiem!

Zadni Mnich to wyjątkowo urwista turnia, swoim kształtem nieco przypominająca Mnicha, od którego wzięła nazwę. Zresztą sam Mnich, będący – co ciekawe – szczytem dużo niższym, zasłania ją odwiedzającym rejon Morskiego Oka. Góra położona jest pomiędzy Cubryną a Ciemnosmreczyńską Turnią. Od tego drugiego szczytu oddziela go Ciemnosmreczyńska Przełączka, zaś od Cubryny Przełączka pod Zadnim Mnichem, na którą szczyt opada 30-metrowych uskokiem. Ów uskok stanowi prawdopodobnie najtrudniejszy do przejścia fragment głównej grani Tatr. Podejście wyceniane jest na VI w skali taternickiej (skrajnie trudne) i prowadzi we fragmencie terenem przewieszonym. Zbocza Zadniego Mnicha opadają do Dolinki za Mnichem i do Doliny Piarżystej.