Żółta Turnia

Żółta Turnia to wzniesienie w Tatrach Wysokich, którego wysokość wynosi 2087 m.

Uwaga! Miejsce niedostępne znakowanym szlakiem!

Żółta Turnia to bardzo charakterystyczny szczyt położony na końcu północnej grani Skrajnego Granata. Od południa opada na Żółtą Przełęcz, która oddziela go od Wierchu pod Fajki. Północne, porośnięte kosodrzewiną, stoki, zwane Dubrawiskami, opadają do Doliny Suchej Wody. Góra ma kształt charakterystycznej piramidy. Jej nazwa zaczerpnięta została od wielosporka jaskrawego, żółtego porostu, występującego na jej zboczach. Na szczyt nie prowadzi żaden szlak turystyczny. Znajduje się on także poza terenem udostępnionym do uprawiania taternictwa. Z zachodnich stoków wyrasta niewielka, ale wybitna turniczka, zwana Żółtą Igłą. W 1931 r. na szczycie Żółtej Turni ustawiono przyrząd do pomiaru opadów. Było to pierwsze tego typu urządzenie w Tatrach Wysokich.