Zadni Granat

Zadni Granat to szczyt położony w Tatrach Wysokich, na wysokości 2240 m.

Zadni Granat to najwyższy z trzech wierzchołków w masywie Granatów, położony na trasie Orlej Perci, pomiędzy Czarnymi Ścianami a Pośrednim Granatem i pomiędzy dolinami: Gąsienicową i Buczynową. Piękno tego miejsca znane było od dawna, jednakże nie da się ukryć, że popularności  Zadniemu Granatowi, podobnie jak sąsiednimi kulminacjom, przysporzyło wytrasowanie Orlej Perci na początku XX wieku. Od strony Doliny Gąsienicowej, a konkretnie od Zmarzłego Stawu, na wierzchołek Zadniego Granata wiedzie stosunkowo łagodne podejście (zielone znaki). Pojedyncze trudności spotkamy na odcinku do Skrajnego Granata oraz w stronę Koziego Wierchu (Orla Perć – czerwone znaki). Należy jednak pamiętać, że to fragmenty najtrudniejszego turystycznego szlaku w Polsce i przy trudnych warunkach lub niewielkim doświadczeniu podróżowanie tędy może być niebezpieczne. Dla tych, którzy jednak czują się na siłach, jest to cel zdecydowanie warty polecenia. Po ścianach Zadniego Granata można także legalnie się wspinać. 

Szlaki z Zadniego Granatu

Szlak czerwony na Przełączkę nad Dolinką Buczynową (30 min)
Szlak czerwony na Pośredni Granat (10 min)
Szlak zielony do Żleb Kulczyńskiego (30 min)