Przełączka nad Dolinką Buczynową

Przełączka nad Dolinką Buczynową to przełęcz położona w polskich Tatrach Wysokich na wysokości ok. 2225 m.

Przełączka nad Dolinką Buczynową to wąskie wcięcie w grani Orlej Perci, zlokalizowane mniej więcej w miejscu jej załamania. Idąca od zachodu nagle skręca tu na północ, w stronę Granatów. Siodełko oddziela Buczynową Strażnicę od Czarnych Ścian. W stronę Doliny Gąsienicowej opada z niej piękny, długi i popularny Żleb Kulczyńskiego. W przeciwnym kierunku, do Dolinki Buczynowej, opada bardzo stroma ściana i z tego powodu przełączka raczej nie jest wykorzystywana przez taterników jako połączenie obydwu dolin.

Szlaki z Przełączki nad Dolinką Buczynową

Szlak czerwony na Zadni Granat (30 min)
Szlak czerwony na Kozi Wierch (50 min)
Szlak czarny do Żlebu Kulczyńskiego (30 min)