Polana pod Wołoszynem

Polana pod Wołoszynem to obszar w Tatrach Wysokich, usytuowany na wysokości 1250 m n.p.m.

Polana pod Wołoszynem to niewielka obecnie polana, położona u stóp masywu Wołoszyna. Do 1932 roku przebiegała tędy trasa Orlej Perci. Fragment ten jednak został zlikwidowany na tym odcinku ze względu na konieczność ochrony przyrody na Wołoszynie. Do lat 50. XX wieku Polana pod Wołoszynem była ważnym miejscem wypasu owiec – stały tu rozliczne szałasy. W wyniku katastrofalnej wichury powierzchnia polany została w znacznym stopniu zniszczona i wówczas zdecydowano o zaprzestaniu wypasu. Od tamtej pory polana regularnie zarasta lasem – obecnie przetrwało zaledwie 0,5 ha powierzchni, co stanowi dziesiętną część dawnej wielkości. W miejscu tym krzyżują się szlaki z Palenicy Białczańskiej na Waksmundzką Rówień i łącznikowy z Rusinowej Polany.

Szlaki z Polany pod Wołoszynem

Szlak czerwony do Wodogrzmotów Mickiewicza (35 min)

Szlak czarny i niebieski na Rusinową Polanę (30 min)

Szlak czerwony Waksmundzka Rówień (1h)