Psia Trawka

Psia Trawka to polana w Tatrach Wysokich usytuowana na wysokości 1188 m n.p.m.

Psia Trawka to miejsce, w którym szlak na Polanę Waksmundzką krzyżuje się z drogą jezdną Brzeziny – Hala Gąsienicowa. Dawniej w tym miejscu znajdowała się polana, która jednak po zaprzestaniu wypasania owiec szybko zarosła. Na przełomie XIX i XX wieku stało tu także niewielkie schronisko Towarzystwa Tatrzańskiego, lecz ze względu na znikomą przydatność dla turystów z czasem niszczało, aż w okresie międzywojnia zostało w końcu rozebrane. Nazwa tego miejsca pochodzi od psiej trawki, czyli charakterystycznego dla jałowych gleb gatunku trawy, który niegdyś – w okresie wypasu owiec – porastał polanę.

Szlaki z Psiej Trawki

Szlak czarny do Brzezin (40 min)
Szlak czerwony na Polanę Waksmundzką (55 min)
Szlak czarny do Schroniska Murowaniec na Hali Gąsienicowej (1 h 30 min)
Szlak czerwony do Toporowej Cyrhli (1 h)