Szczyt Ciemniak

Ciemniak

Napisane przez: Sandra Zalewska

Foto: Bogdan Bafia


Ciemniak jest szczytem położonym w Tatrach Zachodnich, o wysokości 2096 m.

Ciemniak to najdalej wysunięty na zachód szczyt w masywie Czerwonych Wierchów. Liczy on 2096 m wysokości, czyli dokładnie tyle samo co Małołączniak, choć słowackie źródła czasem podają nieco mniejszą wysokość. Góra znajduje się na głównej grani Tatr, która tutaj załamuje się niemal pod kątem prostym w kierunku południowym. Z Ciemniaka odchodzą cztery granie. W oczy rzuca się zwłaszcza Twardy Grzbiet, ciągnący się w kierunku północno-zachodnim, aż po Chudą Przełączkę. Stoki Ciemniaka opadają ku czterem dolinom: Kościeliskiej, Tomanowej (polskiej), Tomanowej Liptowskiej (na Słowacji) oraz ku – stanowiącej górne piętro Doliny Miętusiej – Doliny Mułowej. Ta ostatnia niegdyś nazywana była Ciemną i stąd prawdopodobnie pochodzi nazwa szczytu.

Zbocza Ciemniaka porośnięte są sitem skuciną, barwiącą je późnym latem i jesienią na kolor czerwonawy – zwłaszcza od strony Twardego Grzbietu. Góra znajduje się pomiędzy Krzesanicą a Tomanowym Wierchem Polskim, od którego oddziela go charakterystyczna i słynna Tomanowa Przełęcz. W kierunku południowo-zachodnim, właśnie w stronę Doliny Tomanowej, opada z Ciemniaka Czerwony Żleb, słynący z kamieni w tym właśnie kolorze. Jest to grunt bardzo sypki, narażony na obsuwy skalne, a zimą też na lawiny. toteż podróżując tamtędy (zielone znaki od Hali Ornak) należy zachować szczególną ostrożność (w zimie szlak jest zamykany). Na szczyt można dostać się także czerwonym szlakiem od strony Małołączniaka lub bezpośrednio z Doliny Kościeliskiej. Drogi te były znane od dawna lokalnym pasterzom, którzy wykorzystywali zbocza Ciemniaka do wypasu owiec.

Szlaki z Ciemniaka

Szlak czerwony na Chudą Przełączkę (45 min)
Szlak czerwony na Krzesanicę (15 min)