Skała Kmietowicza

Skała Kmietowicza tworzy wschodnie wrota Niżniej Bramy Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich.

Zbudowana z dolomitów skała położona jest na wysokości 987 m n.p.m., przy samej drodze biegnącej przez Dolinę Chochołowską. Znajduje się pomiędzy polaną Huciska a Wywierzyskiem Chochołowskim. Ściany od strony drogi są pionowe. W skale znajdują się dwie niewielkie jaskinie: Schron w Skale Kmietowicza 1 (4,5 m długości) i Schron w Skale Kmietowicza 2 (5,5 m długości).

Nazwę nadano na cześć ks. Józefa Leopolda Kmietowicza, przywódcy powstania chochołowskiego z 1846 roku. W 1901 roku na skale zamontowano tablicę upamiętniająca wszystkich uczestników tego powstania. W roku 1983 umieszczono tam także medalion na pamiątkę pierwszej wizyty papieża Jana Pawła II w Dolinie Chochołowskiej.