Wzniesienie Skupniów Upłaz

Skupniów Upłaz to wzniesienie w Tatrach Zachodnich, mierzące 1475 m.n.p.m.

Skupniów Upłaz to długi, kilometrowy grzbiet położony pomiędzy Doliną Jaworzynki a Doliną Olczyską. Jego nazwa pochodzi od góralskiego nazwiska Skupień. Grzbiet nie jest pokryty drzewami, dlatego też podziwiać stąd możemy rozległą panoramę. Rosnące tu dawniej drzewa wykarczowano, a kosówkę wypalono na potrzeby górnictwa i pasterstwa. Szlak w rejonie Skupniowego Upłazu niegdyś był bardzo zniszczony. Ogromne rzesze turystów zadeptały szczyt, tworząc wiele równoległych ścieżek. W 2001 roku TPN uporządkował nieco ten chaos.

Szlaki ze Skupniów Upłazu

Szlak niebieski do Kuźnic (45 min)
Szlak niebieski na Przełęcz między Kopami (50 min)