Polana Jaworzynka

Polana Jaworzynka to reglowa polana usytuowana w Tatrach Zachodnich na wysokości 1070-1120 m.

Polana Jaworzynka jest centralnym punktem doliny o tej samej nazwie. Ma długość prawie kilometra i bogatą przeszłość. Dawniej na tych terenach istniała hala pasterska, na której prowadzono bardzo intensywny wypas. Doprowadził on do zniszczenia całych połaci lasu na sąsiednich: Boczaniu i Skupniowym Upłazie. Po wykupieniu w 1962 r. hali i zaprzestaniu pasterstwa zdewastowany teren sztucznie zalesiono. W latach 20. na zachodnim skraju polany stała skocznia narciarska, na której osiągać można było wyniki w granicach 40 m. Była to pierwsza duża skocznia w Polsce. Dziś jednak problemem jest odwrotny proces – zarosła już prawie połowa polany. Aby temu zapobiec TPN kosi Jaworzynkę i usuwa z niej pojawiające się drzewka.

Szlaki z Polany Jaworzynka

Szlak żółty na Przełęcz między Kopami (1 h 35 min)

Szlak żółty do Kuźnic (10 min)