Łysanki

Łysanki

Napisane przez: Klaudia Król

Foto: Jerzy Opioła


Łysanki to szczyt reglowy położony na wysokości 1445 m w Tatrach Zachodnich pomiędzy Doliną Strążyską a Doliną Małej Łąki. Jest najwyższym szczytem masywu Łysanki.

Od południa Przełęcz w Grzybowcu oddziela masyw Łysanek od Grzybowca, zaś w kierunku północnym tworzą się dwa grzbiety, z których każdy rozdziela się na kolejne dwa. Pomiędzy nimi leżą trzy niewielkie doliny: Mały Żlebek, Dolina za Bramką i Suchy Żleb. W grani północno-wschodniego grzbietu Łysanek znajdują się tzw. Jatki, czyli grupa turni, które dawniej były używane przez taterników do treningu wspinaczkowego. Wspinał się tu między innymi Mieczysław Karłowicz. W masywie znajduje się kilkanaście niewielkich jaskiń, między innymi Komora w Jatkach, Nisza w Jatkach i Kominek w Jatkach.

Niegdyś Łysanki, dzięki swojej bliskości od Zakopanego, były popularnym celem wędrówek. W 1898 roku Towarzystwo Tatrzańskie doprowadziło na szczyt ścieżkę turystyczną i popularyzowało walory Łysanek w prasie. Obecnie masyw jest włączony w obszar ochrony ścisłej Regle Zakopiańskie, a tym samym niedostępny dla turystów i taterników. Możliwe jest jedynie wejście zielonym szlakiem do Doliny za Bramką, znajdującej się pomiędzy grzbietami w dolnej części Łysanek.

 

W pobliżu Łysanek

Dolina za Bramką

Przełęcz w Grzybowcu