Grań Ornaku

Grań Ornaku

Napisane przez: Klaudia Król

Foto: Jerzy Opioła


Grzbiet Ornaku to cztery szczyty, wznoszące się niewiele ponad grań. Najwyższy z nich to Zadni Ornak.

Patrząc od strony Iwaniackiej Przełęczy, na grani znajdują się kolejno: Suchy Wierch Ornaczański (1832 m), Wyżnia Ornaczańska Przełęcz (1825 m), Ornak (1854 m), Ornaczańska Przełęcz (1795 m), Zadni Ornak (1867 m), Kotłowe Siodło (1810 m) i Kotłowa Czuba (1840 m). Przez cały grzbiet Ornaku biegnie zielony szlak, który rozpoczyna się na Iwaniackiej Przełęczy i prowadzi na Siwą Przełęcz, gdzie dochodzi do niego szlak czarny z Doliny Starorobociańskiej.

Od połowy XV wieku do około 1875 roku po obu stronach grzbietu prowadzono prace górnicze; w jednym z dokumentów górniczych z XVI wieku pojawia się nazwa Hornok, jednak jej pochodzenie nie jest jasne.

 

Na grani Ornaku:

Suchy Wierch Ornaczański

Ornak

Zadni Ornak

 

W pobliżu grani Ornaku:

Iwaniacka Przełęcz

Siwa Przełęcz