Ornak

Ornak

Napisane przez: Klaudia Król

Foto: Jerzy Opioła


Ornak to szczyt wznoszący się na wysokość 1854 m w Tatrach Zachodnich, który oddziela górną część Doliny Chochołowskiej od górnej części Doliny Kościeliskiej.

Jest to jeden z czterech szczytów grzbietu Ornaku. Leży pomiędzy Suchym Wierchem Ornaczańskim a Zadnim Ornakiem, ponad dolinami Pyszniańską i Starorobociańską. 

Wierzchołek Ornaku jest płaski, trawiasto-skalisty. Dawniej jego stoki stanowiły teren wypasowy Hali Stara Robota i Hali Ornak, jednak po zaprzestaniu wypasu zarosły w dolnej części lasem lub kosówką. Zbocza Ornaku porasta także sit skucina, który wczesną jesienią nadaje im charakterstyczny, brunatnoczerwony kolor. 

 

Szlaki z Ornaku

szlak zielony na Suchy Wierch Ornaczański (5 min)

szlak zielony na Zadni Ornak (20 min)