Suchy Wierch Ornaczański

Suchy Wierch Ornaczański to jeden ze szczytów znajdujących się na grani Ornaku w Tatrach Zachodnich. Osiąga wysokość 1832 m n.p.m.

Grań Ornaku rozdziela Dolinę Pyszniańską od Doliny Starorobociańskiej. Suchy Wierch Ornaczański jest położony w północnej grani Siwego Zwornika; jego stoki opadają do Iwaniackiej Przełęczy (od południa), Doliny Starorobociańskiej (od wschodu) oraz do Dolinki Iwanowskiej (od północnego wschodu).

Suchy Wierch jest najniższym i najbardziej wysuniętym na północ z czterech wierzchołków Ornaku. Porastają go niska murawa oraz kępy kosodrzewiny, a sit skucina sprawia, że wczesną jesienią zbocza przybierają charakterystyczną rudawą barwę.

 

Szlaki z Suchego Wierchu Ornaczańskiego

szlak zielony na Iwaniacką Przełęcz (25 min)

szlak zielony na Ornak (10 min)