Zadni Ornak

Zadni Ornak

Napisane przez: Klaudia Król

Foto: Jerzy Opioła


Zadni Ornak to szczyt znajdujący się w grani Ornaku w Tatrach Zachodnich. Położony jest na wysokości 1867 m.

Zadni Ornak jest najwyższym szczytem na grani Ornaku. Od Ornaku oddziela go Ornaczańska Przełęcz, zaś od Kotłowej Czuby – Kotłowe Siodło. We wschodnim kierunku szczyt tworzy przedłużenie, mającą około 300 m długości grupę skał (Siwe Skały). W kierunku północno-wschodnim, do Doliny Pyszniańskiej, opada od nich grzbiet Jaworzynka. Stoki zachodnie opadają do Doliny Starorobociańskiej.

Wierzchołek Zadniego Ornaku jest skalisty, zaś stoki porośnięte murawą i sitem skuciną. 

 

Szlaki z Zadniego Ornaku
szlak zielony na Ornak (15 min)
szlak zielony na Siwą Przełęcz (15 min)