Polana Chochołowska

Polana Chochołowska znajduje się na wysokości 1090-1150 m n.p.m. w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich.

Jest to jedna z największych polan w całych Tatrach i niegdyś wchodziła w skład Hali Chochołowskiej. W 1930 roku stało tu 60 budynków różnego rodzaju: szop, szałasów, stodół, a jeszcze w 1950 roku pasło się na polanie 600 owiec i ponad 100 sztuk bydła. Sporo szałasów zachowało się do dziś, prowadzony jest tu także kulturowy wypas owiec.

W potwierdzeniu Zygmunta III dla sołtysa wsi Chochołów z 1592 roku polana występuje pod nazwą Suchy Bór. Swoją obecną nazwę zawdzięcza właśnie wsi Chochołów, której mieszkańcy mieli prawo do wypasania polany. W 1821 roku siedem wsi (później dołączyła jeszcze jedna) zebrało pieniądze na wykupienie obszaru w Tatrach w rejonie Doliny Chochołowskiej, jednak pełnomocnik niepiśmiennych górali, ks. Józef Szczurkowski, zapisał wykupione tereny na siebie. Później zostały one sprzedane i dopiero w 1867 roku górale odzyskali swoją własność. Po II wojnie światowej włączono obszar do Tatrzańskiego Parku Narodowego i górale utracili prawo do gospodarowania nim. W 1938 roku odzyskali prawo do gospodarowania polaną, ale pod nadzorem TPN. Obecnie polana stanowi własność Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi z siedzibą w Witowie.

W 1938 roku na Polanie Chochołowskiej odbyła się nieudana próba pobicia światowego rekordu w locie wysokościowym balonem, który nazwano „Gwiazda Polski”. Planowano wznieść się na wysokość 30 km, niestety w trakcie napełniania powłoki wodór wybuchł.

W górnej części Polany Chochołowskiej znajduje się schronisko PTTK, które jest dobrą bazą wypadową w Tatry Zachodnie, a zimą ośrodkiem narciarskim. Na polanie znajduje się także kapliczka pod wezwaniem Jana Chrzciciela, gdzie w niedziele odbywają się msze. Obecnie Polana Chochołowska jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc na terenie TPN, szczególnie wiosną, gdy zakwitają krokusy.