Wielka Turnia

Wielka Turnia

Napisane przez: Klaudia Król

Foto: Jerzy Opioła


Wielka Turnia, zwana też Wielką Turnią Małołącką, wznosi się na wysokość 1847 m w Tatrach Zachodnich. Wraz ze Skrajną i Pośrednią Małołącką Turnią stanowi zakończenie północno-zachodniego grzbietu Małołączniaka.

Wielka Turnia opada do Doliny Małej Łąki stromą ścianą o wysokości 350-500 m. Zbudowana jest z wapieni; znajduje się w niej wiele jaskiń, między innymi Tunel Małołącki, Dziura w Wantach, Ukryta Dziura czy Jaskinia Mała Zaruskiego. Ściany turni porasta w wielu miejscach murawa i niegdyś wypasano na nich kozy. U podnóży północnych Wielkiej Turni znajduje się żelazna figura z 1892 roku, ufundowana przez panią Baurowicz jako wotum dziękczynne za ocalenie od śmierci jej młodego syna.

W rejonie Wielkiej Turni doszło do wielu tragicznych wypadków, gdy wędrujący tu turyści pobłądzili i próbowali zejść z jej stromych ścian. Między innymi w 1912 roku TOPR prowadził tu poszukiwania Aldony Szystowskiej, jednak akcja nie zakończyła się szczęśliwie: Mariusz Zaruski pod urwiskiem Wielkiej Turni znalazł bowiem zwłoki turystki. Dziś w tym rejonie obowiązuje zakaz wspinaczki.