Gaborowa Przełęcz Wyżnia

Gaborowa Przełęcz Wyżnia położona jest w Tatrach Zachodnich na wysokości 1959 m n.p.m.

Gaborowa Przełęcz Wyżnia to nieduże siodło pomiędzy Siwym Zwornikiem a Liliowymi Turniami, a w szerszej perspektywie – pomiędzy Błyszczem a Starorobociańskim Wierchem. Występuje tu problematyczna z punktu widzenia nazewnictwa sytuacja. Dawniej w polskich przewodnikach spotkać można było się z określeniem „Raczkowa Przełęcz”. Słowacy zaś w ten sposób nazywali siodło pomiędzy Starorobociańskim a Kończystym Wierchem, dla Gaborowej Przełęczy Wyżniej używając nazwy „Gáborovo sedlo”. To nieporozumienie próbuje się rozstrzygnąć poprzez nazwę „Liliowy Karb”. Warto jednak pamiętać o wszystkich tych określeniach, gdyż w praktyce w różnych przewodnikach znajdziemy różne spośród wspomnianych nazw. Z przełęczy można czerwonym szlakiem dostać się na Starorobociański Wierch, a idąc w drugą stronę na Bystrą lub na Pyszniańską Przełęcz. Po zejściu nieco poniżej siodła można się udać do Doliny Gaborowej, znajdującej się już po drugiej stronie granicy.


Szlaki z Gaborowej Przełęczy Wyżniej

Szlak czerwony na Błyszcz (50 min)

Szlak czerwony na Starorobociański Wierch (40 min)

Szlak zielony na Siwą Przełęcz (15 min)

Szlak czerwony na Bystry Karb (15 min)

Szlak zielony do Doliny Gaborowej (40 min)