Szczyt Małołączniak

Małołączniak to jeden z wierzchołków w Tatrach Zachodnich, wzoszący się na wysokość 2096 m.

Małołączniak to jeden z czterech szczytów w grupie Czerwonych Wierchów. Znajduje się on na głównej grani Tatr, pomiędzy Kopą Kondracką a Krzesanicą. Jego stoki opadają do trzech dolin: Kościeliskej, Cichej i do Doliny Małej Łąki. Od tej ostatniej pochodzi nazwa całego szczytu. Podobnie jak na pozostałych wzniesieniach w rejonie Czerwonych Wierchów – na Małołączniaku rośnie sit skucina – trawa, która na jesień przybiera rudy kolor. W dawnych czasach rejon ten był wykorzystywany przez pasterzy, który prowadzili swoje owce nierzadko na sam wierzchołek. Wypas w Hali Mała Łąka zlikwidowano po utworzeniu parku narodowego. Obecnie Małołączniak jest jednym z najliczniej odwiedzanych szczytów w polskiej części Tatr. Do wyprawy na jego wierzchołek zachęcają piękne krajobrazy oraz łagodne stoki, którymi spaceruje się bez żadnych problemów technicznych. Na Małołączniak można dostać się granią Czerwonych Wierchów – od strony Ciemniaka i Krzesanicy lub od Kopy Kondrackiej, a także bezpośrednio z Doliny Małej Łąki – znakami niebieskimi – przez Przysłop Miętusi i Kobylarzowy Żleb. Ta ostatnia droga jest nieco trudniejsza od pozostałych – jednakże przy dobrych warunkach – absolutnie do przejścia nawet dla początkujących turystów.

Szlaki z Małołączniaka

Szlak czerwony na Krzesanicę (20 min)
Szlak czerwony na Kopę Kondracką (25 min)
Szlak niebieski na Przysłop Miętusi (2 h 15 min)