Wąwóz Kraków

Wąwóz Kraków to boczna odnoga Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich. Jego wylot znajduje się na wysokości 1040 m.

Wąwóz ma długość 3 km i powierzchnię około 2,3 km². Jego wylot znajduje się w górnej części Polany Pisanej, tuż przed Wyżnią Kościeliską Bramą. Rozgałęzia się na dwie odnogi rozdzielone Wysokim Grzbietem: Kamienne Tomanowe oraz Żleb Trzynastu Progów i Zadnie Kamienne. W Wąwozie znajduje się ponad 120 jaskiń, z których 8 ma ponad 100 m długości.

Wąwóz Kraków był zwiedzany już w pierwszej połowie XIX wieku, a także penetrowany przez poszukiwaczy skarbów, o czym świadczą pozostawione przez nich znaki na skałach. Obecnie dla turystów udostępniony jest skalny kanion o pionowych lub przewieszonych ścianach, będący pozostałością korytarza dawnej jaskini, której sklepienie się zawaliło. Dno wąwozu na ogół jest suche. Znajduje się tu drabinka, która prowadzi do Smoczej Jamy i dalej na Polanę Pisaną. Pozostała część wąwozu jest objęta ścisłą ochroną i nie jest udostępniona turystom ani taternikom.

Wąwóz zawdzięcza swą nazwę góralom, którzy zauważyli podobieństwo wąskich uliczek krakowskiego Starego Miasta do skalnego wąwozu. Również znajdujące się w jego otoczeniu turnie mają nazwy związane z Krakowem: są to Ratusz, Baszta i Kościół; jaskinia zwana jest Smoczą Jamą, zaś rozszerzenie doliny – Rynkiem.

 

Szlaki turystyczne w Wąwozie Kraków

Szlak żółty: pętla z Polany Pisanej przez Smoczą Jamę