Punkt wejścia do Doliny Strążyskiej

Po polskiej stronie Tatr każdy turysta, gdy wchodzi na teren TPN, zobowiązany jest do opłacenia biletu wstępu. Opłaty przeznacza się na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej (wynajem przenośnych toalet, sprzątanie i remonty szlaków, wymianę oznakowań itp.) i edukacyjnej parku, a także na ochronę przyrody. 15% zysku ze sprzedaży biletów przekazywane jest na działalność TOPR. Ile wynoszą ceny biletów i w jakich godzinach czynne są punkty sprzedaży? 

Obowiązują następujące stawki:

- bilet normalny 5 zł
- bilet ulgowy 2,50 zł*
- bilet 7-dniowy normalny 25 zł
- bilet 7-dniowy ulgowy 12,50 zł*
- bilet grupowy normalny (grupa do 10 osób) 45 zł
- bilet grupowy ulgowy (grupa do 10 osób) 22,50 zł*

Ponadto płatny jest wstęp do Jaskini Mroźnej. Opłata wynosi 4 zł - dzieci do lat sześciu są zwolnione z opłat.

Bilety ulgowe przysługują:

uczniom szkół i studentom, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz żołnierzom służby czynnej.

Zwolnieni z opłat są:

- mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym - Zakopane, Kościelisko, Poronin, Bukowina Tatrzańska, Biały Dunajec. Zwolnienie dotyczy wyłącznie stałych mieszkańców legitymujących się  aktualnym dokumentem poświadczającym stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin,
- dzieci w wieku do 7 lat,
- osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,
- uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego (zwolnienie nie dotyczy nauczycieli i opiekunów),
- osoby udające się najkrótszą drogą do wyznaczonych miejsc kultu religijnego,
- przewodnicy, instruktorzy tatrzańscy, których służbowy wstęp na teren Parku potwierdza ważna legitymacja, wolontariusze na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez TPN oraz osoby wykonujące na terenie Parku obowiązki służbowe które mogą zostać udokumentowane delegacją, umową, zleceniem, zezwoleniem dyrektora TPN,
- ratownicy górscy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
- posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Punkty sprzedaży biletów:

a) punkty sprzedaży biletów (bramy Parku) czynne cały rok:

Łysa Polana
Dolina Kościeliska
Dolina  Jaworzynki
Goryczkowa (Myślenickie Turnie)
Kalatówki
Dolina Białego
Dolina Strążyska
Dolina Małej Łąki

b) punkty sprzedaży okresowej czynne od 15 kwietnia do 30 września:

Wierch Poroniec
Dolina Filipki

c) punkty sprzedaży okresowej czynne od 1 kwietnia do 30 września:

Sucha Woda
Cyrhla
Dolina Olczyska
Nosal

d) punkty, gdzie nie pobiera się opłat za wstęp:

Dolina ku Dziurze
Dolina za Bramką
Staników Żleb

W Łysej Polanie i w Dolinie Jaworzynki godziny sprzedaży biletów (minimalne) są następujące:

styczeń - luty 8:00-14:00
marzec - kwiecień 7:00-15:00           
maj - czerwiec 6:00-16:00                   
lipiec - sierpień 5:00-17:00                  
wrzesień 6:00-16:00                            
październik 8:00-16:00, a od 15 października do 15:00 
listopad - grudzień 8:00-14:00      

W Dolinie Kościeliskiej, na Goryczkowej, na Kalatówkach, w Dolinie Białego i w Dolinie Małej Łąki godziny sprzedaży biletów (minimalne) są następujące:

styczeń - luty 8:00-14:00
marzec - kwiecień 8:00-15:00           
maj - czerwiec 7:00-16:00                   
lipiec - sierpień 7:00-17:00                  
wrzesień 7:00-16:00                            
październik 8:00-16:00, a od 15 października do 15:00 
listopad - grudzień 8:00-14:00   

Dla punktów sprzedaży okresowej ustala się minimalne godziny sprzedaży od 7.00 do 15.00. Prowadzący punkty mogą jednak rozpoczynać sprzedaż w godzinach wcześniejszych i przedłużać czas sprzedaży.  

Zakup biletów przez internet

Bilety wstępu można kupić za pośrednictwem aplikacji SkyCash i mPay. Na terenie Parku nie zawsze jest dostępny internet. Dokonać zakupu biletu powinno się jeszcze przed wyruszeniem w Tatry - w miejscu zakwaterowania. Kontrola biletu na punktach wejścia może odbywać się "offline".